Eğitim İçerikleri Tasarım Mühendisliği

Her kurum benzersizdir. Bir kurumda uygulanan başarılı bir eğitimin sizde de aynı etkiyi yaratmasını beklemek gerçekçi değildir.

Her kurum çalışanların yetkinlikleri, çalıştığı sektör ve müşteri grubu açısından benzersizdir. Tek tip veya genel katılıma göre hazırlanmış eğitimlerin başarılı sonuçlar elde etmesi mümkün değildir. Bu nedenle eğitimlerin her kuruma özel, usta bir terzi bakışı ile gözden geçirilmesi ve hazırlanması gerekir. Bu hizmet modeli şirket içerisinde bir şirket akademisi çalışmasını kurumuş veya kurmakta olan işletmelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasalanmıştır. Aynı zamanda bu hizmetten AB veya Dünya Bankası projelerinde eğitim tasarlayan danışmanlık firmalarıda hizmet satın alabilirler.

Kurum içi eğitimlerde en sık yaşanan problem eğitim tasarımıdır. Genelde eğitimi verecek kişilerin birden fazla görevi vardır. Bu nedenle eğitim hazırlıklarına yeterli zaman ve kaynak ayrılamaz. Kes, yapıştır, kopyala tarzı hazırlanan bu eğitimler verimsizliğe yol açar. Kurum sonunda bu hizmeti dışarıdan almaya başlar. Kurum içi eğitimcileriniz varsa, ihtiyaçlarınıza uygun profesyonel eğitim içerikleri yaratmak için bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu sayede kurum dışından temin ettiğiniz eğitimler için harcadığınız kaynakları azaltabilirsiniz.

Öncelikle bu ihityacı karşılamak için (3 saat) yüz yüze bir toplantı yapılmaktadır. Yapılan bu toplantı sonucunda elde edilen bilgilere göre çalışma takvimi ve proje kapsamı hazırlanmaktadır. Eğitim ihtiyaç analizi tarafımızdan yapılmakta ve eğitim sonuçlarının ölçülmesinde kullanılacak KPI değerleri belirlenmektedir.

Çalışma süresi sonunda proje kapsamında hazırlanan dökümanlar basılı ve CD ortamında teslim edilmektedir. Yapılacak pilot uygulamalarda gözlemci olarak yer almaktayız ve uygulamada ortaya çıkabilecek sonuçlara göre materyallerde gerekli değişiklikler tarafımızdan yapılmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalar kurum personeli ile birlikte yapılmaktadır. Bu sayede kurum personelinin bu alandaki kabiliyetleri geliştirilmektedir. Bu hizmet sonrası sizde kurum içi eğitim çalışmalarınızı ve sonuçlarınızı profesyonel düzeye çıkarabilirsiniz.

Aşağıdaki alanlarda yapılan tüm çalışmalar kurum personeli ile birlikte yapılmaktadır. Bu sayede kurum personelinin bu alandaki kabiliyetleri geliştirilmektedir.

Danışmanlık hizmeti kapsamında yapılacak çalışmalar;

 • İhtiyaçlara ve elde edilmek istenen sonuçlara göre İçerik Geliştirme
 • Konuya göre Eğitim oyunları ve Aktivitelerin yaratılması
 • Örnek olay bilgi bankasının oluşturulması
 • Online ve sınıf eğitimleri için içeriğin ayrı ayrı düzenlenmesi
 • Eğitim zaman planının hazırlanması
 • Eğitim Sunumlarının hazırlanması
 • Farklı süreler için ( 3 Saat, ½ Gün, Tam gün vb) içeriğin özelleştirilmesi
 • Sunum görsellerinin hazırlanması
 • Eğitimci El Kitabının oluşturulması
 • Katılımcı İş Haritalarının oluşturulması
 • Eğitim için Ön ve Son Testlerin hazırlanması
 • Eğitim sonuçlarını ölçme tekniklerinin belirlenmesi
 • İş deneyimleri kütüphanesinin oluşturulması

Pilot Uygulamalar

Hazırlanan eğitimlerin ilk uygulamasında gözlemci olarak salonda yer almaktayız. Burada elde edilen sonuçlara göre hazırlanan dökümanlarda gerekli revizyonlar yine eğitimcilerle birlikte yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıda yer alan formu doldurunuz.


Bilgi Talep Formu