Eğitim Sonuçlarını Ölçme Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı

Günümüzde işletmeler, eğitimlere bir ihtiyaç olarak bakmaya başlamışlardır. Henüz çok yaygın olmamakla birlikte bir çok şirket hazırladıkları yıllık bütçelerin içerisinde "eğitim bütçesi" kalemine de yer vermektedirler. Kamu kurumları da bu ihtiyacın önemini kavramış ve dışarıdan eğitim satınalmaya başlamışlardır. Yönetim seviyesinde çalışan kişilerin en önemli sorusu harcanan bu kaynakların etkisini ve sonuçlarını nasıl ölçebilecekleridir. Bu ülkemizde yeni konuşulmaya başlayan bir kavramdır. Hem çalışma alanının zorluğu ve belirsizliği, hem de bu konudaki deneyim ve bilgi birikimine sahip kişilerin ülkemizde az olması en büyük yaşanan en büyük problemlerdir.

Eğitim tasarımı ve eğitim ihtiyaçları aşamasından başlaması gereken bu süreç, içerisinde bulunan sosyal ve finansal ölçümler gereğince çok kolay değildir. Bir çok şirkette mevcut perfomansı ölçmekte kullanılan KPI (Key Perfomance Indicators) Anahtar değerleri uygulamaları bilinmemekte veya çok az alanda kullanılmaktadır. Bu eğitim sonuçlarının, özellikle finansal sonuçlarının ölçümesini zorlaştırmaktadır. Eğitimin de diğer yatırım harcamaları gibi düşünülmesi gerekir. Elde ettiğiniz sonuçlar kullandığınız kaynaklardan daha az ise; yapılan harcamalarının azlatılması veya farklı arayışlara girilmesi gerekir.

Sonuçları ölçülmeyen her süreç başarısız olmaya mahkumdur. Bu nedenle şirketinizde eğitime harcanan kaynakların size yarattığı katma değeri ölçmeniz gerekir. Bu hizmet üst düzey yöneticiler ve kurum içinde eğitim faaliyetlerini ve bütçelerini hazırlayan kişilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Kurum içi ve kurum dışı eğitimlere kaynak ayırıyorsanız bu hizmetten yararlanmanızı öneririz. İşletmenize özel hazırlanan süreç ve değerlendirme tabloları ile eğitimlere harcadığınız kaynakların (para, zaman) ödediğinizden fazla katma değer yaratıp yaratmadığını bilimsel olarak ölçebilirsiniz. Bu hizmet sayesinde isterseniz insan kaynakları bölümünün eğitim bütçesini sınırsız hale getirebilirsiniz.

Çalışma sonunda işletmede eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını etkin olarak ortaya çıkaran bir dizi süreç oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu yapı sayesinde üst yönetimin ihtiyaç duyduğu finansal bilgiler kolayca elde edilmeye başlanmaktadır.


Bilgi Talep Formu