BAMBU Kobi Koçluk Danışmanlık Hizmeti

işletmeler için yönetim danışmanlığı ve koçluk hizmeti

İşletme Yönetimi

işletmeler için yönetim danışmanlığı ve koçluk hizmeti

Bir işletmeyi yönetmek ve kurmak iki farklı kabiliyet grubundan oluşur. İşletmeyi kurmak için ustalık kabiliyeti, yani o işin nasıl yapılacağını bilmek çok önemlidir. Ustalık kabiliyeti olmadan işletme kurulamaz. Bu sayfayı okuyorsanız zaten bu aşamayı geçmişsiniz demektir. İşletmenizdeki sorunlar zamanında çözümlenmiyorsa, sizin büyümenize paralel olarak büyürler. Bir süre sonra birçok alanda koşturmaktan dolayı kendinizi tüketmeye başlarsınız. Uzun çalışma saatleri size yeterli gelmemeye başlar. Aslında bu sizin için bir uyarı işaretidir.

İşletmenizi kurduktan sonra, artık ustalık kabiliyeti tek başına yeterli olmaz. Birçok alanda yeni kabiliyetlere ihtiyacınız var. İşletme büyüdükçe kendi kabiliyetlerinizi geliştirmeli, çalışanlarınızın verimliliğini arttırmalı, maliyet sisteminizi oluşturmalı ve muhasebenize hâkim olmalısınız. Bugüne kadar sadece yaptığınız işe odaklanıyordunuz. Şimdi işletmeye ve iş yapma biçiminize odaklanmanız gerekir. Bu alanda sisteminizi oluşturduktan sonra ürün ve hizmet üretmek yerine işletme üretmeye başlarsınız.

İşletmeyi doğru şekilde yönetmek için dört temel alanda sisteminizi oluşturmanız gerekir.

 • Liderlik ve Yöneticilik: Kendinizi sürekli geliştirmek için sistematik bir yapı oluşturmalısınız. Sizin bilgi düzeyiniz ve kabiliyetleriniz işletmenin başarısını ve geleceğini doğrudan etkiler. Bunun çözümü için Liderlik ve Yöneticilik modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülde;
  • İşinizde başarılı bir lider olmayı ve verimli çalışmayı öğrenerek bunları iş yaşamınızda hemen kullanabilir,
  • Kişisel yaşamınızı daha verimli hale getirmek için yaşam koçluğu desteği alacaksınız. İş ve özel yaşamınız arasında denge kurabilir,
  • Stratejik ve Taktik Bakış Açılarını ve prensiplerini öğrenerek işiniz ve hayatınız arasındaki doğru yaklaşımlara sahip olursunuz.
  • İşletmenizdeki çalışma sistemlerinizi ve süreçlerinizi nasıl yazacağınızı öğrenir ve bu konuda temel bilgilere sahip olursunuz.
  • Sorunlardan ziyade çözümlere odaklanmayı ve tekrarlayan sorunları başarı ile çözmeyi,
  • Zamanınızı Yönetmeyi, size zaman kazandıracak teknikleri ve araçları öğrenerek daha kısa sürede daha çok iş bitirmeyi,
  • Etkin toplantı tekniklerini uygulamayı, toplantılarınızı verimli ve sonuç odaklı hale getirmeyi,
  • Çalışanlarınızı daha verimli ve etkin çalıştırmak için gerekli teknikleri ve araçları,
  • Verimli çalışanlarınız nasıl elde tutacağınızı ve hedef odaklı performans değerlendirmeleri yapmayı,
  • İşletmenize doğru insanları almak için gerekli görüşme tekniklerini ve ne sormanız gerektiğini öğrenirsiniz.

 • Finans ve Muhasebe: Nakit akışınızı ve muhasebe sisteminizi doğru temeller üzerine oluşturmanız gerekir. Parayı ve nakit akışınızı yönetmek çok önemlidir. Öncelikle maliyet sisteminizden işe başlamalısınız. Ürün ve hizmetlerinizin maliyeti basit görünen bir adımdır. Detaylarına indiğinizde bazı ürün ve hizmetleri kârsız sattığınızı fark edebilirsiniz. Bunun çözümü için Finans ve Muhasebe modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülde;
  • İşletme bütçenizi yapmayı ve işletmenizi buna göre yönetmeyi,
  • Muhasebecinizi ve muhasebe sisteminizi daha verimli kullanmayı,
  • Mali tabloları (Bilanço ve gelir tablosu) okumayı ve anlamayı,
  • İşletmenizdeki mali kayıtları ve parayı nasıl kontrol edeceğinizi ve tek sayfa denetim raporlarını oluşturmayı,
  • İşletmenizde gizli kalan nakit kaynaklarını ve bunları ortaya çıkarmayı,
  • Maliyet sisteminizi nasıl kuracağınızı, nasıl yöneteceğinizi ve nasıl denetleyeceğinizi,
  • İşletme maliyetlerinizi nasıl düşürebileceğinizi,
  • İşletmenizi geliştirmek için; kârlılık, müşteri, ürün ve hizmet analizi raporlarını nasıl oluşturacağınızı,
  • Finansal risk tablolarınızı oluşturmayı ve dengeli nakit akışını öğrenirsiniz.

 • İnsan Kaynakları ve Çalışanlar: Birlikte çalıştığınız kişilerin iş yapma kabiliyetlerini geliştirmeniz gerekir. Çalışan sayınız arttıkça yapılan işlerin kontrolü ve denetimi önem kazanır. Çalışanlarınızın verimliğini arttırmak ve kabiliyetlerini geliştirmek için İnsan Kaynakları ve Çalışanlar modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülde;
  • İşinizi yaparken kullandığınız süreçleri ve alt süreçleri tanımlamayı ve israf noktalarını tespit etmeyi,
  • İstediğiniz gelir ve işletme hedeflerine göre organizasyon şemanızı oluşturmayı,
  • Çalışanlarınızı, sizin belirlediğiniz hedefleri gerçekleştirmek için nasıl teşvik edeceğinizi,
  • Çalışanlarınız ve yöneticilerinizle bireysel gelişim planlarını nasıl yapacağınızı,
  • Çalışanlarınızın daha verimli çalışması için kullanabileceğiniz ödül ve motivasyon araçlarını,
  • İşletmenizde yapılan işlerin en kısa sürede, ilk seferde, doğru ve hatasız yapılması için iş rehberlerinizi hazırlamayı, kullanmayı,
  • Çalışanlarınızı daha etkin yönetmek için koçluk tekniklerini,
  • İşletmenizde oluşan bilgileri yönetmeyi,
  • Performansa dayalı ücret ve prim sisteminizi doğru şekilde oluşturmayı,
  • Çalışanlarınızın bilgi ve becerilerini nasıl geliştireceğinizi,
  • Her gün 30 dakikalık iş başında gelişim eğitimlerini hazırlamayı ve uygulamayı öğrenirsiniz.

 • Stratejik Planlama: Bu üç alanı doğru bir zaman planında yönetmek ve başarılı olmak için yazılı bir plana ihtiyacınız var. Başarılı tüm şirketleri yakından incelerseniz hepsinin yazılı bir plan dâhilinde çalıştığını görebilirsiniz. Bugün 2023 vizyonu olarak adlandırılan stratejik planlı çalışma modeli, yıllardır uluslar arası şirketlerin uyguladığı sistemin kamu kurumlarında uygulanmasına güzel bir örnektir. Sizinde kendi işetmenizde bu süreci başarılı bir şekilde uygulamak ve yönetmek için Stratejik Planlama modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülde;
  • Stratejik planlama tekniklerini ve stratejik planın nasıl yapılacağını,
  • Başarınızı ölçmek için anahtar performans göstergelerinizi oluşturmayı ve tek sayfada raporlamayı,
  • Özgörü ve özgörev tanımlarınızı oluşturmayı,
  • Doğru kararları nasıl alacağınızı,
  • Stratejik planınızın nasıl hayata geçirileceğini,
  • TOWS Matrisi analizi ile işinizi nasıl geliştireceğinizi,
  • Dış kaynak kullanımını ve önemini,
  • Rekabet analizinizi nasıl yapacağınızı ve rakiplerinizden iş almanın yollarını,
  • İşletmenizi büyümesinin önündeki riskleri ve çözümlerini,
  • Muhtemel kriz dönemlerine yönelik iş planları hazırlamayı öğrenirsiniz.

Bu dört adımda yapılacak çalışmaları, İşletme Durum Analizi çalışmasında ortaya çıkan ihtiyaçlarınız ve öncelik listenize uygun olarak hayata geçirmeniz gerekir.


Pazarlama ve Satış

İşletmelerin gelişimini sağlan tek bir faaliyet vardır oda satış ve pazarlama. Bu faaliyet sizin hayatta kalmanızı sağlayan nakit parayı yaratır. Satış ve pazarlamanın olmadığı yerde işletmede olmaz. Satış ve pazarlama iki farklı çalışma alanıdır. Her ikisinde de başarılı olmanız gerekir. İşletme yönetiminizi sistematik bir yapıda çalıştırıyorsanız bu aşamadaki faaliyetlere odaklanmanın zamanı gelmiştir.


Ürün ve Hizmet Geliştirme

Yaşadığımız teknolojik değişimler müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere ulaşımını her geçen gün daha fazla kolaylaştırmaktadır. Bu değişim süreci aynı zamanda müşterilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerden beklentilerini de arttırmaktadır. İhtiyaçlar değiştikçe ürün ve hizmetlerin kendisi ve sunuluş biçimi de doğal olarak değişmektedir.Bilgi Talep Formu

Bambu Modüller

İşletme Yönetimi

Liderlik ve Yöneticilik
Patron olarak sizin kabiliyetleriniz ve bilginiz işletmenizin başarısını doğrudan etkiler.

Finans ve Muhasebe
İşletmenizi kârlı hale getirmek için nakit akışını doğru yönetmeli ve muhasebe bilginizi geliştirmelisiniz.

İnsan Kaynakları ve Çalışanlar
Öğrenmeyi ve gelişmeyi kolaylaştırın. Çalışanlarınızın kabiliyet ve bilgileri sizin rekabet gücünüzü belirler.

Stratejik Planlama
Bugüne kadar, yazılı planı olmayan hiç bir işletme başarılı olmadı. Siz planlamazsanız, başkalarının planına uymak zorunda kalırsınız.

Pazarlama ve Satış

Pazarlama
Satış bireysel başarıya, pazarlama ortak akıla dayanır. İşletmenizdeki ortak aklı harekete geçirin.

Yeni Müşteriler Yaratmak
İşletmenizi büyütmek için yeni müşterilere ihtiyacınız var. Bunun kolay yolu...

Müşteri Hizmetleri Sistemi
Rakiplerinizin gözü her zaman sizin müşterilerinizde olacaktır. Siz onlara sahip çıkmıyorsanız birisi sahip çıkacaktır.

Müşteri Sadakatini Sağlamak
Asıl kâr sürekli müşterilerden sağlanır. Bir kez onları kazandıktan sonra sürekli müşteri haline dönüşmelerini kolaylaştırın.

Satış Ekibini Geliştirmek
Yaptığınız tüm görüşmelerin satışa dönüşmesi çalışanlarınızın kabiliyetlerine bağlıdır. Sadece onların bu alandaki kabiliyetlerini geliştirerek satışlarınızı %30 arttırabilirsiniz.

Halkla İlişkiler - Tanıtım
Kaç kişiyi tanıdığınıza değil, kaç kişinin sizi tanıdığına odaklanın. Sizi ne kadar tanıyorlarsa satış o kadar kolaylaşır.

e-ticaret
24 saat çalışan, yemek, çay, mola istemeyen. İzin almayan ve aynı anda binlerce müşteriye kesintisiz hizmet veren bu gücü ortaya çıkarın.

Ürün ve Hizmet Geliştirme

İnovasyon Yönetimi
İşletmenizi, ürün ve hizmetlerinizi sürekli geliştirmeniz gerekir. Yaratıcılığı bir çalışma biçimi haline getirin.

Ürün ve Hizmetler
Günümüzde yaşanan hızlı değişimlerden etkilenmeyen alan yok. Siz de ürün ve hizmetlerinizi geliştirmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

Marka Yaratmak ve Konumlandırmak
Marka yönetmek, anlam yönetmektir. Marka (anlam) yönetmek, birkaç pazarlama kavramını ezberlemekle yapılacak bir iş değildir.