50 Soru

Mevcut durumunuzu gözden geçirmek için kullanabileceğiniz 50 soru yayınını şimdi indirebilirsiniz.

BAMBU Kobi Koçluk Danışmanlık Hizmeti

işletmeler için yönetim danışmanlığı ve koçluk hizmeti

Türkiye’de ortalama şirket ömrü 12 yıl

Türkiye’ye baktığımızda genel olarak şirketlerin yüzde 90’ından fazlasının son 20 yılda kurulduğunu görüyoruz.

Dünya Bankası raporları, Türkiye’de kurulan işletmelerin yüzde 80’inin 5’inci yılına, yüzde 96’sının ise 10’ıncı yılına dahi ulaşamadan yok olduğunu söylüyor.

Bizim yaptığımız araştırmalarda limitet şirketlerde ortalama yaşam ömrünün 5 yıl, anonim şirketlerde ise ortalama 7 yıl olduğunu tespit ettik. Aile işletmelerinin % 70’i ise gereken sistemi oluşturamadıkları için ikinci kuşaktan itibaren parçalanmaktadır.

Ülkemizdeki işletmelerin büyük bir çoğunluğunun belirli bir plan ve yeterli sermaye ile işe başlamadıkları bir başka tespit noktamız. Piyasada herkes birbirinden aldığı borç (çek, senet) ile işini yürütmeye çalışmaktadır. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin karşılığında ya açık hesap, ya da vadeli çek-senet ile çalışıyoruz. Üstelik her geçen gün vade süreleri gittikçe uzamaktadır. Diğer bir deyimle müşterilerimizi biz finans ediyoruz. Peki, bu finansı sürdürebilmek için yeterli mali kaynağımız var mı?

Neye İhtiyaç var?

Öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmek gerekir. Yaşadığınız sorunların sebebi ne siz, ne de çalışan personel sayınızın az veya yeteneksiz olması değildir. İşletmenizde uyguladığınız yöntem, sistem, çalışma biçimi ve yaklaşımlar bu sorunların kaynağıdır.

Birçok işletme sahibi en güçlü yönlerinin farkında değildir. Bu sorunları çözmek için bambu işletme koçluğu hizmetinde anlatılan üç temel alanda yer alan çalışmaları gereken disiplin içerisinde yapmanız gerekir.

işletmeler için yönetim danışmanlığı ve koçluk hizmeti

Aşağıdaki sorunlar sizin işletmenizde de yaşanıyor mu?

Bugüne kadar işletmelerde yaptığımız çalışmalarda tespit ettiğimiz 32 sorun ve nedenleri

# Yaşanan Sorun Ortaya Çıkma Nedeni
1 İşletme sahiplerinin % 92’si gerekli sosyal ve teknik kabiliyetlere sahip değil. Bir işletme kurmak ile yönetmenin aynı iş olduğu varsayımı ile hareket ediyorlar.
2 İşletme sahiplerinin %73’ü yaşadığı sorunlarla ilgili yardım istemiyor. Bazen gurur, bazen aşırı özgüven bazen de sorunların kendiliğinden çözüleceğini sanıyorlar.
3 Nakit akışı birçok işletmenin temel sorunlarından birisidir. Tahsilât ödeme dengesi arasına bağ yok İşletme kurulurken ilk günden itibaren gelir elde edileceği varsayılıyor. Mal alımındaki vadeler ile müşteriye verilen vadeler arasındaki süreler yönetilemiyor. Olası kriz durumları için önlem alınmıyor.
4 Sunduğu ürün veya hizmete çok bağlılar. Müşterilerinden aynı bakış açısında olduğunu düşünüyor. Müşteri taleplerindeki değişimlerin farkına varmıyorlar. Bunu takip edecek bir sistemleri yok.
5 Maliyetleri yüksek ve düşürmek için bir şey yapmıyorlar. Her bir ürün ve hizmetin maliyetlerini hesaplamak yerine ay sonunda elde edilen gelir ve gider arasındaki görünen kâra odaklanıyorlar.
6 İşletmeyi açtığında müşterilerin kendiliğinden geleceğini düşünüyorlar. Stratejik plan yapılmıyor. Pazarlama planı birçok işletmede mevcut değil. Bu konudaki çalışmalar sadece günü kurtarmak için yapılıyor.
7 Sistemli çalışmayı (kurumsallaşmayı) büyüyünce yaparım diye düşünüyor. Üç kişi ile işe başladığında bunu yapamıyorsa, otuz kişi olduğunda nasıl yapacak bilmiyor.
8 Yazılı bir plan ile çalışmanın elde edilen sonuçları değiştireceğine inanmıyor. Çevresindeki kişilerinde bu alışkanlıkları yok. Verilen örnekleri önemsemiyor. Yazılı bir plan olması için işletmenin büyümesi gerektiğini düşünüyor. Aslında bunun nasıl yapılacağını bilmiyor.
9 Elde ettiği kazancı kişisel harcamaları için kullanıyor. İşletmenin ve kendisinin ayrı bütçelere sahip olması gerektiğinin farkında değil. Harcama bütçesi ile çalışma alışkanlığı yok.
10 Elde ettiği kâr müşteri hizmetlerinden önce geliyor. Müşterilere yapılan satış olmadan işletmenin olmayacağının farkında değil.
11 Bir işi yapmakla, işletme sahibi olmak arasındaki farkı bilmiyor. İşletmeyi yönetmek için sadece yapılan işi bilmenin yeterli olduğunu varsayıyor. İşletmenin kendisinin de bir ürün olduğunu bilmiyor.
12 Müşteri ilişkileri ve iletişim için gereken zamanı ve çabayı harcamıyor. Şirketi kendisi için kurduğunu düşünüyor. Müşteriler olmadan işletmenin olmayacağını fark etmiyor. Yapılan işlerde öncelik sırasını kendiişleri oluşturuyor.
13 İndirim, vade, promosyonla satış sorunlarının çözüleceğini düşünüyorlar. Kâr ikinci planda kalıyor. İndirim ve promosyonların işletmenin kârını kemiren iki temel unsur olduğunu fark etmiyor.
14 İşe başladıkları ilk dönemdeki motivasyonu zaman içinde kaybediyorlar. Para kazanmaya başladıkça rehavete kapılıyor. Sistematik çalışma alışkanlıkları yok. Yap hep ya hiç şeklinde hareket ediyor.
15 Yapılan her işi ve elde edilen sonuçları ölçmüyorlar. Ölçmedikleri süreçleri ve işi geliştiremeyeceklerinin farkında değiller. Bunu bir zaman kaybı olarak görüyorlar.
16 İyi olduğu alanların dışında ilave ürün ve hizmet sunmaya çalışıyorlar. Belirli bir alanda başarıya ulaşmadan ürün ve hizmeti çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Daha çok ürün ve hizmet çeşidi olursa, daha çok para kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu yaklaşım zaten az olan kaynakların verimsiz kullanımına yol açıyor.
17 Her konuya hâkim olduklarını düşünüyorlar. Dışarıdan bilgi almak ve konu uzmanlarından yararlanmak gibi bir alışkanlıkları yok.
18 Pazarlama ve satış arttırmak yerine ürün / hizmet geliştirmeye odaklanmak. Odak noktalarının müşteri olması gerektiğini unutuyorlar.
19 Doğru insanları işe almamak. Eleman alımı ile ilgili bir standartları yok.
20 Çalışanların işletmenizi onlar kadar sahipleneceğini sanmak. Çalışanların şirket ortağı olmadığını, sahiplenmeleri için neler yapılması gerektiğini bilmiyorlar.
21 Reklam ve tanıtım için büyük bütçelere ihtiyaç olduğunu zannetmek. Bunun bir iş modeli olduğunu fark etmemek. Küçük bütçelerle etkin sonuçların nasıl alınacağını bilmiyorlar. Bu konudaki başarı örnekleri paylaşılmıyor.
22 İşe yarayan yöntem ve yaklaşımlardan vazgeçmek. Her sene yaptıkları yöntemlerden, kendileri sıkıldıkları için vazgeçiyorlar. Sonuçları ölçmüyorlar.
23 Sorunların kaynağını ortadan kaldırmak yerine ortaya çıkan sonuçlarını çözmeye çalışmak. Kısa süreli düşünüyorlar. Sorunu çözmek ile tekrar ortaya çıkmasını engellemek arasındaki zaman ve kaynak maliyetlerini hesaplamıyorlar.
24 Satış teknikleri ve pazarlama teknikleri konusunda kendini geliştirmemek. İkisi arasındaki farkı bilmiyorlar. Çalışan sayısının yapılacak işlerin içeriğini değiştirmeyeceğini bilmiyorlar.
25 Kestirme yol olmadığını fark etmemek. Bir şey olsun hemen sonuca ulaşalım yaklaşımında hareket ediyorlar.
26 Zamanın para olduğunu fark etmemek. Bir işi yapmak ve karar almak için harcanan zamanın aslında para olduğunun farkında değiller. Parayı diğer bir deyimle harcanan zamanı azaltmak için çabaları yok.
27 Yavaş hareket etmek. Bazı sorunların çözümünü zamana bırakıyorlar. Erteleme alışkanlıkları var.
28 Tek başınıza başarılı olamayacağınızı fark etmemek. İşletmede çalışan herkesin başarıda payı ve sorumluluğu olması gerektiğinin bilmiyorlar.
29 Muhasebenin önemini anlamamak. Muhasebenin işletmenin başarı ve başarısızlığını açıkça gösteren bir karne olduğunu fark etmiyorlar. Muhasebecilerle sadece vergi dönemlerinde konuşuyorlar. Muhasebecilerde yöneticilere nasıl bilgi üreteceklerini bilmiyorlar.
30 Sistem kurmadan büyümeye çalışmak. Sistem kurmadan büyümenin işletmenin sonunu getirecek hatalara yol açacağını kimse söylemiyor.
31 Kendine zaman ayırmamak. Zamanlarının büyük bir kısmını işe harcıyorlar. Kendilerini geliştirmek için bir şey yapmıyorlar. Bilgi ve kabiliyetleri artmadan işletmenin gelişemeyeceğini öngöremiyorlar.
32 Teknolojik değişimlere uyum sağlamamak. ERP gibi yazılımları kullanmanın pahalı olduğunu düşünüyorlar. Bilgiyi yönetmemenin maliyetini ölçmüyorlar.

Çözüm

Yukarıda yer alan sorunların çözümü yaptığınız seçimdedir. Patron olarak iki seçeneğiniz var.

# İş Yapma Biçiminiz Ne Yaşarsınız? Ne Elde Edersiniz?
1 Deneme yanılma ile iş yapmak. Sürekli sorunlara çözüm bulmak için uğraşmak. Kapanan şirketler arasında yerini almak.
2 Stratejik düşünmek ve kurumsal bir sistem kurmak. Başarılı ve kârlı bir işletme yaratmak. 2’inci ve 3’üncü kuşaklara şirketi başarı ile devretmek.
     Bambu işletme koçluk hizmeti ikinci seçeneği gerçekleştirmek için uğraşan patronlar için uygulanmaktadır.

Üç Temel Alan

İşletme koçluk hizmetimiz üç temel alanda yapılmaktadır. Detaylı bilgilere ve çalışma kapsamları aşağıda yer almaktadır. İhtiyaç duyduğunuz hizmetleri tek tek veya bir paket olarak alabilirsiniz.

İşletme Yönetimi

Bir işletmeyi yönetmek ve kurmak iki farklı kabiliyet grubundan oluşur. İşletmeyi kurmak için ustalık kabiliyeti, yani o işin nasıl yapılacağını bilmek çok önemlidir. Ustalık kabiliyeti olmadan işletme kurulamaz. Bu sayfayı okuyorsanız zaten bu aşamayı geçmişsiniz demektir. İşletmenizdeki sorunlar zamanında çözümlenmiyorsa, sizin büyümenize paralel olarak büyürler. Bir süre sonra birçok alanda koşturmaktan dolayı kendinizi tüketmeye başlarsınız. Uzun çalışma saatleri size yeterli gelmemeye başlar. Aslında bu sizin için bir uyarı işaretidir.


Pazarlama ve Satış

İşletmelerin gelişimini sağlan tek bir faaliyet vardır oda satış ve pazarlama. Bu faaliyet sizin hayatta kalmanızı sağlayan nakit parayı yaratır. Satış ve pazarlamanın olmadığı yerde işletmede olmaz. Satış ve pazarlama iki farklı çalışma alanıdır. Her ikisinde de başarılı olmanız gerekir. İşletme yönetiminizi sistematik bir yapıda çalıştırıyorsanız bu aşamadaki faaliyetlere odaklanmanın zamanı gelmiştir.


Ürün ve Hizmet Geliştirme

Yaşadığımız teknolojik değişimler müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere ulaşımını her geçen gün daha fazla kolaylaştırmaktadır. Bu değişim süreci aynı zamanda müşterilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerden beklentilerini de arttırmaktadır. İhtiyaçlar değiştikçe ürün ve hizmetlerin kendisi ve sunuluş biçimi de doğal olarak değişmektedir.Bilgi Talep Formu

Bambu Modüller

İşletme Yönetimi

Liderlik ve Yöneticilik
Patron olarak sizin kabiliyetleriniz ve bilginiz işletmenizin başarısını doğrudan etkiler.

Finans ve Muhasebe
İşletmenizi kârlı hale getirmek için nakit akışını doğru yönetmeli ve muhasebe bilginizi geliştirmelisiniz.

İnsan Kaynakları ve Çalışanlar
Öğrenmeyi ve gelişmeyi kolaylaştırın. Çalışanlarınızın kabiliyet ve bilgileri sizin rekabet gücünüzü belirler.

Stratejik Planlama
Bugüne kadar, yazılı planı olmayan hiç bir işletme başarılı olmadı. Siz planlamazsanız, başkalarının planına uymak zorunda kalırsınız.

Pazarlama ve Satış

Pazarlama
Satış bireysel başarıya, pazarlama ortak akıla dayanır. İşletmenizdeki ortak aklı harekete geçirin.

Yeni Müşteriler Yaratmak
İşletmenizi büyütmek için yeni müşterilere ihtiyacınız var. Bunun kolay yolu...

Müşteri Hizmetleri Sistemi
Rakiplerinizin gözü her zaman sizin müşterilerinizde olacaktır. Siz onlara sahip çıkmıyorsanız birisi sahip çıkacaktır.

Müşteri Sadakatini Sağlamak
Asıl kâr sürekli müşterilerden sağlanır. Bir kez onları kazandıktan sonra sürekli müşteri haline dönüşmelerini kolaylaştırın.

Satış Ekibini Geliştirmek
Yaptığınız tüm görüşmelerin satışa dönüşmesi çalışanlarınızın kabiliyetlerine bağlıdır. Sadece onların bu alandaki kabiliyetlerini geliştirerek satışlarınızı %30 arttırabilirsiniz.

Halkla İlişkiler - Tanıtım
Kaç kişiyi tanıdığınıza değil, kaç kişinin sizi tanıdığına odaklanın. Sizi ne kadar tanıyorlarsa satış o kadar kolaylaşır.

e-ticaret
24 saat çalışan, yemek, çay, mola istemeyen. İzin almayan ve aynı anda binlerce müşteriye kesintisiz hizmet veren bu gücü ortaya çıkarın.

Ürün ve Hizmet Geliştirme

İnovasyon Yönetimi
İşletmenizi, ürün ve hizmetlerinizi sürekli geliştirmeniz gerekir. Yaratıcılığı bir çalışma biçimi haline getirin.

Ürün ve Hizmetler
Günümüzde yaşanan hızlı değişimlerden etkilenmeyen alan yok. Siz de ürün ve hizmetlerinizi geliştirmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

Marka Yaratmak ve Konumlandırmak
Marka yönetmek, anlam yönetmektir. Marka (anlam) yönetmek, birkaç pazarlama kavramını ezberlemekle yapılacak bir iş değildir.