BAMBU Kobi Koçluk Danışmanlık Hizmeti

işletmeler için yönetim danışmanlığı ve koçluk hizmeti

Ürün ve Hizmet Gelişimi

işletmeler için yönetim danışmanlığı ve koçluk hizmeti

Yaşadığımız teknolojik değişimler müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere ulaşımını her geçen gün daha fazla kolaylaştırmaktadır. Bu değişim süreci aynı zamanda müşterilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerden beklentilerini de arttırmaktadır. İhtiyaçlar değiştikçe ürün ve hizmetlerin kendisi ve sunuluş biçimi de doğal olarak değişmektedir.

Ürün ve hizmet geliştirme sistemi; işletmenizin mevcut kaynaklarını kullanarak, kısa süre içerisinde ilave para kazanacağınız noktaları ortaya çıkarmanızı sağlar. Ürün ve hizmet geliştirme sistemi üç temel alandan oluşmaktadır.

 • İnovasyon: İnovasyon Yönetimi ile işletmenizin içindeki yaratıcılık potansiyelini açığa çıkarabilirsiniz. Öncelikle işletmenizde ürün ve hizmet gelişimi için inovasyon çalışmalarını başlatmanız, mevcut olanları hızla geliştirmeniz gerekir. Belki de iş modelinizi değiştirmeniz gerekiyor. İnovasyon çalışmalarına işletmenizde belirli bir takvim içerisinde süreklilik kazandırmalısınız. Nisagami süreç iyileştirme yaklaşımı ile verimliliğinizi kolayca arttırabilir ve israf noktalarınızı azaltabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi bir sonraki adıma kolayca taşımayı öğrenirsiniz. Bu sayede rakiplerinizden hep bir adım önde olmayı başarabilirsiniz. Bunu için İnovasyon Yönetimi modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülde;
  • İnovasyon türlerini ve yönetimini,
  • İş süreçlerinizde nasıl inovasyon yaratacağınızı,
  • Çalışanlarınızın inovasyon yeteneklerini nasıl geliştireceğinizi,
  • Yeni iş modelleri geliştirmeyi,
  • Mavi okyanusu nasıl yaratacağınızı,
  • TRIZ tekniği ile ürün ve hizmetlerinizde inovasyon yaratmayı,
  • 3 Nokta analizi ile inovasyon yaratmayı,
  • İş haritaları tekniği ile inovasyon yaratmayı,
  • Matris analizi ile problem çözme becerilerinizi,
  • Kaizen teknikleri ile işletmenizde sürekli gelişimi nasıl sağlayacağınızı öğrenirsiniz.

 • Ürün ve Hizmetler: Ürün ve Hizmetlerinizin mevcut durumunu ve müşteri ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını sürekli gözden geçirmeniz gerekir. Müşteri ihtiyaçlarındaki değişimleri rakiplerinizden önce fark etmeli ve bunları karşılayan yeni ürünleri ve hizmetleri ortaya çıkarmalısınız. Uygulayacağınız fiyat ve kâr modelleri ile rakiplerinizden sürekli bir adım önde olmalısınız. Ürün ve hizmet gruplarını oluşturmayı ve her birini bir kâr merkezi olarak yönetecek bir sistemi ortaya çıkarmalısınız. Sektörlere göre ürün ve hizmetlerinizi nasıl özelleştirebileceğinizi görmeniz gerekir. Bu sorunların çözümü için Ürün ve Hizmetler modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülde;
  • Bir imalat şirketi iseniz imalat süreçlerinizi yeniden yapılandırmayı ve yalın imalat tekniklerini uygulamayı,
  • Bir hizmet şirketi iseniz verdiğiniz hizmetleri müşteri gruplarına göre yeniden düzenlemeyi,
  • İmalat ve hizmet süreçlerinizdeki israf noktalarını belirlemeyi ve verimliliği arttırmayı,
  • Ürün ve hizmetlerinizin mevcut durumunu analiz etmeyi,
  • Yıldız ürün ve hizmetlerinizi tespit etmeyi ve bunları nasıl geliştireceğinizi,
  • Müşteri ihtiyaçlarına göre ilave ürün ve hizmet yaratmayı öğrenirsiniz.
  • Ürün ve hizmetlerinizi müşteri ve sektör bazında gruplamayı ve geliştirmeyi,
  • Ürün ve hizmetlerinizin yaşam döngüsü haritalarını hazırlamayı ve buna göre yönetmeyi,
  • Ürün ve hizmetleriniz için doğru fiyatı nasıl belirleyeceğinizi,
  • Fiyat belirleme ve kâr arttırma stratejilerini,
  • Yeni ürün ve hizmetlerinizi hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini,
  • Ürün ve hizmetleriniz için kategori yönetimini,
  • Müşteri önerileri ile ürün ve hizmet gelişimini öğrenirsiniz.

 • Marka Yaratmak: Her şirket kendi markasını yaratmak ister. Marka yaratmak ve konumlandırmak başlı başına bir çalışma alanıdır. Bazen bu alanda yapılan hatalar yıllardır emek verdiğiniz işi bir anda riske sokabilir. Bu konuda yazılan birçok kaynak gereken yapıyı kendi başınıza oluşturmak için yetersiz kalmaktadır. Başarılı firmalar bu süreçlerini büyük bir gizlilik içerisinde yürütürler. Bilgi ve deneyimler paylaşılmaz. Bazen işletmenizin daha fazla Pazar payına sahip olması için birden fazla marka oluşturmanız gerekir. Tek bir markayı yaratmak bile zorken, birden fazla markayı aynı başarı çizgisiyle yönetmek ayrı bir iştir. Marka yaratmak tıpkı stratejik planlama sürecinde olduğu gibi belirli adımları olan aslında basit bir süreçtir. Bir kez marka yaratmayı ve yönetmeyi öğrendiğinizde, birden fazla markayı aynı anda yönetmek kolaylaşır. Bu konunun çözümü için Marka Yaratmak ve Konumlandırmak modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülde;
  • İş hedefleri / Pazarlama hedefleri /İletişim Hedefleri’nin oluşturulmasını,
  • Marka konumlandırma cümlesini yaratmayı,
  • Marka Özünü tanımlamayı,
  • Marka Vaadinizi (Ana Fayda) doğru konumlandırmayı,
  • Hedef Kitlenize uygun iletişim kanallarınızı nasıl seçeceğinizi,
  • Markanın Ses Tonunu oluşturmayı,
  • Marka Kişiliğini tanımlamayı ve doğru şekilde kullanmayı öğrenirsiniz.

İşletme Yönetimi

Bir işletmeyi yönetmek ve kurmak iki farklı kabiliyet grubundan oluşur. İşletmeyi kurmak için ustalık kabiliyeti, yani o işin nasıl yapılacağını bilmek çok önemlidir. Ustalık kabiliyeti olmadan işletme kurulamaz. Bu sayfayı okuyorsanız zaten bu aşamayı geçmişsiniz demektir. İşletmenizdeki sorunlar zamanında çözümlenmiyorsa, sizin büyümenize paralel olarak büyürler. Bir süre sonra birçok alanda koşturmaktan dolayı kendinizi tüketmeye başlarsınız. Uzun çalışma saatleri size yeterli gelmemeye başlar. Aslında bu sizin için bir uyarı işaretidir.


Pazarlama ve Satış

İşletmelerin gelişimini sağlan tek bir faaliyet vardır oda satış ve pazarlama. Bu faaliyet sizin hayatta kalmanızı sağlayan nakit parayı yaratır. Satış ve pazarlamanın olmadığı yerde işletmede olmaz. Satış ve pazarlama iki farklı çalışma alanıdır. Her ikisinde de başarılı olmanız gerekir. İşletme yönetiminizi sistematik bir yapıda çalıştırıyorsanız bu aşamadaki faaliyetlere odaklanmanın zamanı gelmiştir.Bilgi Talep Formu

Bambu Modüller

İşletme Yönetimi

Liderlik ve Yöneticilik
Patron olarak sizin kabiliyetleriniz ve bilginiz işletmenizin başarısını doğrudan etkiler.

Finans ve Muhasebe
İşletmenizi kârlı hale getirmek için nakit akışını doğru yönetmeli ve muhasebe bilginizi geliştirmelisiniz.

İnsan Kaynakları ve Çalışanlar
Öğrenmeyi ve gelişmeyi kolaylaştırın. Çalışanlarınızın kabiliyet ve bilgileri sizin rekabet gücünüzü belirler.

Stratejik Planlama
Bugüne kadar, yazılı planı olmayan hiç bir işletme başarılı olmadı. Siz planlamazsanız, başkalarının planına uymak zorunda kalırsınız.

Pazarlama ve Satış

Pazarlama
Satış bireysel başarıya, pazarlama ortak akıla dayanır. İşletmenizdeki ortak aklı harekete geçirin.

Yeni Müşteriler Yaratmak
İşletmenizi büyütmek için yeni müşterilere ihtiyacınız var. Bunun kolay yolu...

Müşteri Hizmetleri Sistemi
Rakiplerinizin gözü her zaman sizin müşterilerinizde olacaktır. Siz onlara sahip çıkmıyorsanız birisi sahip çıkacaktır.

Müşteri Sadakatini Sağlamak
Asıl kâr sürekli müşterilerden sağlanır. Bir kez onları kazandıktan sonra sürekli müşteri haline dönüşmelerini kolaylaştırın.

Satış Ekibini Geliştirmek
Yaptığınız tüm görüşmelerin satışa dönüşmesi çalışanlarınızın kabiliyetlerine bağlıdır. Sadece onların bu alandaki kabiliyetlerini geliştirerek satışlarınızı %30 arttırabilirsiniz.

Halkla İlişkiler - Tanıtım
Kaç kişiyi tanıdığınıza değil, kaç kişinin sizi tanıdığına odaklanın. Sizi ne kadar tanıyorlarsa satış o kadar kolaylaşır.

e-ticaret
24 saat çalışan, yemek, çay, mola istemeyen. İzin almayan ve aynı anda binlerce müşteriye kesintisiz hizmet veren bu gücü ortaya çıkarın.

Ürün ve Hizmet Geliştirme

İnovasyon Yönetimi
İşletmenizi, ürün ve hizmetlerinizi sürekli geliştirmeniz gerekir. Yaratıcılığı bir çalışma biçimi haline getirin.

Ürün ve Hizmetler
Günümüzde yaşanan hızlı değişimlerden etkilenmeyen alan yok. Siz de ürün ve hizmetlerinizi geliştirmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

Marka Yaratmak ve Konumlandırmak
Marka yönetmek, anlam yönetmektir. Marka (anlam) yönetmek, birkaç pazarlama kavramını ezberlemekle yapılacak bir iş değildir.