Eğitim Oyunları Tasarlama ve Hazırlama Atölyesi Eğitim Semineri

Yeni bir yetkinlik geliştirmek için sadece 30 dakika yeterlidir.

Oyunlar ve Öyküler

Bir konuyu derinlemesine anlatmak, öğrenme süresiniz kısaltmak istiyorsanız, oyun ve ökülerin gücünü kullanmanız gerekir.

Bir oyunda öğrendiğinizi kolay kolay unutmazsınız.


Sorun / Fırsat

Bugüne kadar uyguladığınız eğitimlerinizde, katılımcıların yeterli bilgi ve yetkinlik kazanamadıkları konusunda endişe yaşadınız mı? Katılımcıların eğitimden çıkarken birbirlerine "Ben bu eğitimden bir şey anlamadım, ya sen ? " diye sorduklarına tanık oluyor musunuz? Eğitimde aktarılan konular ne kadar süre için kalıcı oluyor? Bir saat, bir gün veya bir hafta?

Kurallar

Genelde eğitimciler başkalarının hazırladıkları oyunları kullanmayı daha kolay bulmaktadır. Biz de başlangıçta bir oyun tasarlamaktansa hazır oyunları kullanmayı tercih etmekteydik. Bir süre sonra kullandığımız oyunları değiştirmeye ve eğitim ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler ve ilaveler yapmaya başladık. Yazılan kurallara uygun oynamaktansa kurallar üzerinde oynamaya başladık. Aktifeğitim Eğitimcinin Eğitimi seminerini düzenlemeye başladıktan sonra katılımcılara hazır oyunlar vermek yerine kendi oyunlarını nasıl yaratacakları konusunu öğretmeye başladık. Bu alanda Türkiye’de yayınlanan halen ilk ve tek kaynak kitap olan “Eğitim Oyunları El Kitabı”nı 2005 yılında yayınladık.

Öğrenmede çeşitlilik

Hem genel katılıma açık eğitimlerde hem de kurum içinde düzenlenen eğitimlerde kişisel çeşitlilik gittikçe artmaktadır. Eğitime katılan kişiler yaş, kültür, bilgi birikimi, öğrenme tarzları, kişilik tipleri, iş üslupları, geçmiş deneyimler gibi bir çok unsurda farklılık göstermektedirler. Yeni nesiller eskisine oranla bireysel farklılıklara daha çok önem vermektedirler. Eğitim oyunları ve diğer etkileşimli stratejiler bu çeşitlilikteki bir grupta daha etkin olmaktadır.

Daha fazla eğitim

Eğitimcinin eğitimi programları, eğitimci-kolaylaştırıcı (Facilitator- eğitimci koç) biçimine dönüşmektedir. Geçmişte kolaylaştırıcı eğitimciler (Kişilere bir şey öğretmektense kendi kendilerine keşfetmelerine yardımcı olan) çok yaygın değildi. Günümüzde bir çok eğitim kurumu uyguladıkları eğitim modellerini bu yöntem doğrultusunda değiştirmektedir. Aynı zamanda kolaylaştırıcı eğitimci modeli organizasyonlarda kurum kültürü ve kimliği yaratma, proje yönetimi, sistem düşüncesi, gelecek planlama ve takım kurma çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kolaylaştırıcı üslubun kullanıldığı eğitimlerde interaktif uygulamalar sonuca daha rahat ulaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Yeni nesildeki değişimler

1975 yılından sonra yetişen kuşaklar ile eski kuşaklar arasında oldukça fark vardır. Bu yeni kuşak Susam Sokağı, video ve bilgisayar oyunları ile yetişmiştir. Bu kişilerin öğrenme biçimlerine baktığımızda geleneksel teknikler yetersiz kalmaktadır. Marc Prensky (2000) tarafından yapılan çalışmalar; yeni kuşakların yapılan işleri daha görsel hale getirmeyi tercih ettiğini, daha sabırsız olduğunu, düz yazılar yerine görsel şekillerle desteklenmiş metinleri tercih ettiklerini göstermektedir. Bu yeni neslin dikkat süresinin daha kısaldığı gözlenmektedir. Yapılan araştırmalar interaktif uygulamalarla daha hızlı ve kalıcı bilgi öğrendiklerini ortaya koymaktadır. Yeni neslin favorileri eğitim oyunları, sanal dünya ve deneyimsel aktivitelerdir.


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu konuda başarılı olmak için gerekli konular aşağıda yer almaktadır.

 • Eğitimde Temel İlkeler nelerdir?
 • Yetişkin eğitim felsefesi ve yetişkinler nasıl öğrenir?
 • Öğrenme düzeyleri ve eğitime etkisi ne yönde olur? Nasıl gelişir?
 • Doğru bir eğitim planlama sürecini oluşturmak
 • Eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek
 • İçerik tasarımı şablonu
 • Sağ beyin, sol beyin uygulamaları için oyun tasarlamak
 • Parçadan bütüne, bütünden parçaya konu tasarımı
 • Örnek olay yazım ve uygulama teknikleri
 • Eğitimde açılış aktiviteleri
 • Hikaye ve metafor kullanımı
 • Soru ve cevap teknikleri
 • Çerçeve Oyunları
 • Benzetim Oyunları
 • Buzkırıcılar
 • Enerji vericiler
 • Flipchart ve Story Board kullanım teknikleri
 • Post-it Magic
 • Yaratıcı Drama tekniklerinin eğitimde kullanılması
 • Problem Tabanlı Öğrenme
 • Kendi Bulmacanızı Yaratın
 • Eğitimde kapanış aktiviteleri

Çözüm

“Aktifeğitim” son yıllarda dünya çapında yaygınlaşan etkin bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Katılımcıların "yaşayarak öğrenme" olarak tanıdığı aktifeğitim; kişilerin öğelerle direkt olarak çalıştığı, insanlar, fikirler ve olaylarla doğrudan ilişki içinde edindiği deneyimlerini yorumlayarak yeni anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir.

Aktifeğitim Teknikleriyle, sizde verdiğiniz eğitimlerde rekabette fark yaratabilecek insanların yetiştirilmesine yardımcı olacaksınız. Eğitimlerinizde aktardığınız konular daha kolay anlaşılacak ve günlük iş yaşamında daha rahat uygulanacaktır.


Bu eğitim seminerine katılmak size ne kazandırır?

 • Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenirsiniz
 • Öğrenme düzeylerine ve yaklaşımlara göre oyun tasarlayabilirsiniz
 • Eğitimlerin verimli geçmesi için amaç ve hedef tasarımını yapabilirsiniz
 • Her konuya uygun eğitim aktiviteleri ve oyunlar tasarlayabilirsiniz
 • Buzkırıcılar için şablon oluşturabilir ve geliştirebilirsiniz
 • Farklı malzemelerde kısa sürede aktivite oluşturabilirsiniz
 • Açılış ve kapanış oyunları tasarlayabilirsiniz
 • Oyunları interaktif olarak geliştirme tekniklerini öğrenirsiniz

Kimler katılmalı?

Eğitim Oyunları Tasarlama ve Hazırlama Atölyesi eğitim seminerine katılmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanları
 • Şirket Akademisi eğitimcileri
 • Eğitim Yöneticileri
 • Yetişkin Eğitimi Tasarımcıları
 • Eğitim Danışmanları

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

Eğitim Oyunları Tasarlama ve Hazırlama Atölyesi eğitim semineri sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

Eğitim Oyunları Tasarlama ve Hazırlama Atölyesi eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

Eğitim Oyunları Tasarlama ve Hazırlama Atölyesi eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

Şemsettin Akçay
Şemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 2 Gün )
9-10 Haziran 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
820.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Oyun Tasarımı Yetkinliği
 • Eğitim Geliştirme Yetkinliği
 • Buzkırıcı Geliştirme Yetkinliği
 • Örnek Olay Geliştirme Yetkinliği
 • Eğitim Araçları Geliştirme Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz