İsraf Yönetimi ve 5s Workshop Eğitim Semineri

İşletmenizin süreçlerinde var olan israfı yok ederek maliyetlerinizi % 7 - % 25 azaltabilirsiniz.

Yaptığınız iş değer katmıyorsa, neden yapıyorsuuz?

Her işletmenin üretim süreçlerinde israf vardır.

Bu noktalarda kaybettiği para, patronu ilgilendirdiği için kimse bir şey yapmaz.


Sorun / Fırsat

Bütün sistemler, bir kez kurulduktan sonra gerileme eğilimindedir. Bir organizasyon, yapısını bir kez oluşturduktan sonra gerilemeye başlar. Bir başka deyişle, mevcut durumun korunması için sürekli bir iyileştirme çabası gereklidir. Bu çaba gösterilmediği taktirde, gerileme kaçınılmazdır. Bu yüzden bir yenilik, devrim denecek bir performans standardına ulaştığında, eğer bu standart sürekli çabalarla geliştirilmezse, erişilen yeni performans düzeyi düşecektir. Bunun için, bir yeniliğin doruk noktasına ulaşıldığında, ulaşılan düzey bir dizi Kaizen çalışması ile korunmalı ve iyileştirilmelidir.

5s çalışması yapılmayan fabrikalarda / işletmelerde ortam yağ, kir ve çeşitli kırpıntılarla doludur. Malzemeler, parçalar ve kutular etrafta dağınık olarak durur. Yüksek maliyetlerle alınan makinalar gerekli bakım ve onarımdan yoksun kalırlar. Bu nedenle sık arıza yaparlar. Makinaların OOE’si (Toplam Ekipman Verimliliği) düşük veya hiç ölçülmemektedir. Genelde üretim planına uyulamaz. Yaşanan gecikmelerden ya satın alma sorumlu tutulur, ya da bakım ekibi. Sorunun gerçek sahibi bir türlü ortaya çıkmaz.

Çalışanlar, yaşadıkları sorunlara anlık çözümler bularak iş yaparlar, bu da doğal karşılanır. Hatta bazı bölümlerde Kahramanlar vardır. Bir sorun olduğunda yönetim dahil herkes onlara gider. Bazıların anlattığı Toyota hikayeleri onlara anlamsız gelir, ne de olsa araba imal etmiyorlardır. Fabrikadaki atölyelerden birisinde yaşanan tek bir hatalı parça için (andon) tüm fabrikanın durmasını anlamak gerçekten bizde zordur. Japonlar işte, onları anlamak mümkün değil.

Bu tür verimsiz çalışma ortamlarının da çalışanlara pek de keyif kattığı söylenemez. İnsan kaynaklarının düzenlediği moral ve motivasyon piknikleri de pek işe yaramamaktadır.

5s çalışmaları birçok fabrikada moda gibi algılanmaktadır. “Onlar yapmış, hadi biz de yapalım.”

Gezmiş olduğum bir fabrikada 5s afiş ve posterleri gördüm. Fabrikayı gezmeye başladığımda ve yapılanları incelediğimde yazılanların sadece görüntüde kaldığını tespit ettim. Sınıflandırma ve saflaştırmanın sadece malzemeleri düzgün sıralar halinde sıralamak olarak algılandığına tanık oldum.

Bazı işletmelerde ise 5s’e ilave olarak shukan (alışkanlık), safety (iş güvenliği), security (emniyet), satisfaction (tatmin) gibi ilavelerle çoğaltıldığını gördüm.

5s’in temel yaklaşımları iyi uygulandıktan sonra, bu metodolojiyi genişletmenizin tabii ki bir mahsuru yok. Ancak her şeyden önce temelin doğru inşa edilmesi gerekir


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Yalın Üretim Sistemi’nin temelini 5s oluşturur. 5s metodolojisini bir binanın temeli gibi düşünebilirsiniz. Temel sağlam değilse diğer katların sağlam olması bir anlam ifade etmez. Ortaya çıkan sorunlar bitmez. Fabrikaların/işletmelerin dünya standartlarında ürün ve hizmet sunmaları sadece güçlü bir 5s sistemi ile mümkündür. Bir fabrikanın/işletmenin israftan arındırılması ve yalın üretim/yönetim felsefesinin oluşturulması ve sürdürülmesi için 5s çalışmaları temeldir.

Bazı sektörlerde, “Biz imalat yapmıyoruz dolayısı ile 5s bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir yaklaşım değil” şeklinde fikirlerle karşılaşıyoruz. Bu kişilere Turizm sektöründe 2000 yılında yaptığımız bir uygulama örneğini veriyoruz; “Kat hizmetlerinde yaptığımız 5s çalışmaları ile oda temizlik süresini %40 azalttık.” Bu oda temizliği için harcanan iş gücünü, dolayısıyla oda maliyetlerini azaltmamızı sağladı. Sonuçta tüm otel zinciri daha rekabetçi bir fiyat politikası izleyebildi.

5s temel olarak bir işletmenin israftan arınmasının ilk adımıdır. Bu nedenle çalışanların bu konudaki bilgi birikimini ve kabiliyetlerini geliştirmeniz gerekir.

 • 3Mu'yu görebilmek
 • 7 İsraf noktasını Ortaya Çıkarmak
 • 5s Temel Yaklaşımı
 • 5s'i yaygınlaştırma
 • Örnek Proje seçimi
 • A3 Tek Sayfa Yaklaşımı
 • 5s Ekipleri Oluşturma
 • KPI'ların Belirlenmesi
 • Kurumsal Kültür Oluşturma
 • Sektörel Uygulama Teknikleri

Çözüm

Öncelikle 5s çalışmaları için yönetici ve çalışanların bu konudaki farkındalıklarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerekir. Bunun için çalışanların 5s Temel Eğitimini almasına ihtiyaç var. Eğitim sonrası atılacak ilk adım, yönetimin 5s çalışmalarını sahiplenmesi ve sürekliliğini sağlamasıdır. Bu aşamada ihtiyacınıza göre geniş bir bilgi birikimi, tarafsız gözlem ve düzenli 5s denetimi için dışarıdan sağlanacak uzmanlardan destek alınabilir.

Biz, 5s metodolojisinin uygulama adımlarını şu şekilde izlemekteyiz:

 • 1. İşletme içerisinde 3 günlük 5s Temel Eğitimi ve Uygulama Teknikleri eğitiminin gerçekleştirilmesi
 • 2. Her bölümde 5s ekiplerinin oluşturulması
 • 3. 5s ekipleri için Nisagami israf yönetimi ve süreç iyileştirme eğitimi
 • 4. Örnek iyileştirme projelerinin seçimi, oluşturulması ve uygulanması
 • 5. Uygulama ve gelişim sonuçlarının değerlendirilmesi için KPI’ların (Anahtar Performans Göstergeleri) belirlenmesi ve kontrolü
 • 6. Uygulamalarda ihtiyaç duyulan ilave bilgi ve deneyimlerin aktarılması
 • 7. 5s metodolojisi yaklaşımının bir kurumsal kültür haline getirilmesi

Bu eğitim seminerine katılmak size ne kazandırır?

Bu seminerde aktarılan bilgilerle, katılımcıların 5s felsefesini ve uygulamaya dönük çalışmaları nasıl başlatacakları öğretilmektedir.

5s çalışmaları sizi aşağıda yer alan sekiz alanda geliştirir;

 • Sıfır israf: Daha düşük maliyet ve daha yüksek üretim kapasitesi demektir.
 • Sıfır iş kazası: İş güvenliğini artırır.
 • Sıfır duruş: Daha iyi bakım-onarım
 • Sıfır arıza: Daha yüksek kalite
 • Sıfır değişiklik: Ürün kalitesi
 • Sıfır gecikme: Dengeli üretim
 • Sıfır şikayet: Kendine güven
 • Sıfır kırmızı etiket: Büyüyen şirket

Bu seminer 5s çalışmaları için bir başlangıç noktasıdır. Sonuçların ortaya çıkması aktarılan bilgilerin uygun bir şekilde uygulanması ile ortaya çıkacaktır.

Çözüm bölümünde yer alan 2,3,4,5,6 ve 7 nolu maddeler 5s Uygulama ve Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında yer almaktadır. Seminer sonrası ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz bu hizmetlerimizden siz de yararlanabilirsiniz.


Kimler katılmalı?

İsraf Yönetimi ve 5s Workshop eğitimine katılmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • İşletme Müdürleri
 • İmalat Müdürleri
 • Atölye Şefleri
 • İyileştirme Mühendisleri
 • Kalite Sistem Yönetici ve Sorumluları
 • Kalite Mühendisleri
 • Tedarikçi Kalite Geliştirme Ekip Liderleri
 • Kalite Müdürleri
 • Üretim Planlama Yöneticileri ve Uzmanları

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

İsraf Yönetimi ve 5s Workshop eğitimi sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

İsraf Yönetimi ve 5s Workshop eğitimine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

İsraf Yönetimi ve 5s Workshop inde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

ޞemsettin Akçay
ޞemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 1 Gün )
25 Ağustos 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
420.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • 3Mu Yetkinliği
 • 7 İsraf Noktası Analiz Yetkinliği
 • 5S Yetkinliği
 • Otonom Bakım Yetkinliği
 • Üretim Kontrol Yetkinliği
 • Yalın Üretim Yetkinliği
 • Süreç Yönetimi Yetkinliği
 • KPI Oluşturma Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • İSG Yetkinliği
 • İsraf Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Poke-Yoke Hatasız Sistem Tasarımı Yetkinliği
 • A3 Çalışma Yetkinliği
 • Öneri Sistemleri Yönetimi Yetkinliği
 • Kaizen Faaliyet Planlama Yetkinliği
 • Kanban Yönetimi Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz