Kaizen Japon Yönetim Teknikleri Eğitim Semineri

İki günü denk olan zarardadır.

Başlık

Üretim biçiminizi ve tekniklerinizi sürekli iyileştirmiyorsanız, rekabet oyununu kaybedersiniz.

İyileştirmek için bilmeniz ve ölçmeniz gerekir.


Sorun / Fırsat

Kaizen sözcüğü Japonca bir kelimedir. Sürekli İyiye Doğru Değişim anlamına gelir. Kaizen uygulamalarında; üretim sürecinde, değer artışı sağlanır ve üretime destek veren departmanlar için iyileştirme önerileri geliştirilir.

Kazien, kalite akımının arasındaki en güçlü düşünce yapısıdır. Toplam kalite düşüncesinin Batı’da anlaşılmasında çok önemli rol oynayan bu kavramı Imai (1986) şöyle açıklamaktadır: “Kazienin özü basit ve açıktır. Kazien gelişim demektir. Dahası, kazien sürekli gelişim demektir. Tüm yöneticileri ve çalışanları içerir. Kazien bir yaşam felsefesidir.”

Sürekli geliştirme duygu ve düşüncesi sonucu Batı’da icat edilen birçok teknoloji Japonya’da geliştirilerek mükemmel hale getirilmektedir. Amerika’da icat edildiğinde kocaman bir yer işgal eden Compact Disc Player’ların bugün gömleğimizin cebine girebilmesi bu sürekli geliştirme düşüncesinin ürünüdür. Mikrodalga fırınlar gibi birçok teknoloji Amerika’da doğmuş, ancak Japonlar tarafından geliştirilerek bugünkü biçimlerini almıştır.

Sürekli gelişme sadece mevcudu geliştirmek için değil, onun korunması için de gereklidir. Bugün herkesin kabul edebilir hale geldiği bir durum, “statükoyo korumak için bile onu sürekli geliştirilmesi gerekliliği”düşüncesidir. Kazien felsefesinin ürünü olan bu düşünce Türk kültüründeki “İki günü denk olan zarardadır.” Sözünün işlevselleştirilmesinden başka bir şey değildir. Bu söz bizim kültürümüzde sadece yazılı bir metin olarak kalırken, Japonya’nın gelişmesini sağlayan bir düşünce ve yaşam biçimi olmuştur.

Kaizen düşüncesinde standartlar sadece aşılmak ve geliştirilmek için vardır.


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Temel Bilgiler

 1. Kaizen Felsefesi
 2. Sektörel Uygulamalar
 3. İşletmeye Katkısı
 4. Kaizen İşletme Hataları

1. Bölüm

 1. Müşteri yönelimi (QFD)
 2. Kalite çemberleri
 3. Küçük grup faaliyetleri (Takım Çalışması)
 4. Öneri sistemi
 5. A3 Tek Sayfa Çalışma Yöntemi

2. Bölüm

 1. 7 İsraf Noktası (Yalın Üretim)
 2. Jidoka Otomasyon Uygulamaları
 3. Tam zamanında üretim (JIT)
 4. Toplam verimli bakım (TPM)
 5. Shojinka - İş rotasyonu ve İş Tanımları

3. Bölüm

 1. Kusursuz Çalışma (Poka Yoke)
 2. İmalat Alanında Stok Yönetimi (Kanban)
 3. 3P Üretim, Hazırlık, Süreç Akışı
 4. Takt Time Uygulamaları
 5. Andon - Uyarı Sistemi

4. Bölüm

 1. Görsel İnceleme Teknikleri
 2. Hata Analiz Teknikleri
 3. Yeni ürün geliştirilmesi
 4. 5N1K ve 3Mu Süreç İyileştirme Anahtarı

5. Bölüm

 1. İşçi yönetim işbirliği (Liderlik ve Motivasyon)
 2. Verimlilik iyileştirme
 3. PFMEA - Süreç Hata Türü ve Etkileri Analizi

Çözüm

En kötü şirketler, mevcut durumu koruma faaliyetleri dışında hiçbir işlem yapmayan, yani hiçbir Kaizen veya yenilik girişiminde bulunmayan, değişiklerin ancak pazar koşulları ve rekabet ile yönetimin zorlandığı zaman ele alındığı, yönetimin nereye gittiğini bilmediği şirketler olarak tanımlanmaktadır. Kaizen, işletmede yer alan herkesin katılımını gerektiren sürekli bir süreç olduğu için, hiyerarşideki herkes faaliyeti sırasında Kaizen ile iç içedir.

Başlangıç noktası; önce iyileştirmeye olan ihtiyaç fark edilmedir. İhtiyaç bir problemin fark edilmesi ile ortaya çıkar. Fark edilen bir problem yoksa iyileştirmeye de ihtiyaç yoktur. Mevcut durum ile yetinmek Kaizen'in düşmanıdır. Dolayısıyla Kaizen problemlerin bilincinde olmayı öngörür. Bu bir kurum kültürü haline gelirse işe yarar.

Kaizen: sürece öncelik tanıyan bir yönetim tarzını esas alır, çünkü sonuçların daha iyi olabilmesi için önce süreçlerin iyileştirilmesi gerekir. Kaizen insana öncelik verir ve kişilerin çabalarına yöneliktir. Bu anlayış Batılı yöneticilerin sonuca öncelik veren düşünce tarzıyla tamamen çelişmektedir.

Kaizen'in en iyi yönlerinden birisi de, karmaşık bir teknik gerektirmeyişidir. Kaizen'i uygulayabilmek için, kalite kontrolünün yedi aracı gibi (Pareto diyagramları, sebep-sonuç diyagramları, histogramlar, kontrol noktaları, serpme diyagramları, grafikler ve kontrol tabloları) gibi basit tekniklere ihtiyaç vardır. Çoğu kez gereken tek unsur sağduyudur.

Bütün sistemler, bir kez kurulduktan sonra gerileme eğilimindedir. Bir organizasyon, yapısını bir kez oluşturduktan sonra gerilemeye başlar. Bir başka deyişle, mevcut durumun korunması için sürekli bir iyileştirme çabası gereklidir. Bu çaba gösterilmediği takdirde, gerileme kaçınılmazdır. Bu yüzden bir yenilik, devrim denecek bir performans standardına ulaştığında, eğer bu standart sürekli çabalarla geliştirilmezse, erişilen yeni performans düzeyi düşecektir. Bunun için, bir yeniliğin doruk noktasına ulaşıldığında, ulaşılan düzey bir dizi Kaizen çalışması ile korunmalı ve iyileştirilmelidir.

Bu seminerde aşağıda yer alan konular ile yöneticilerin ve çalışanların Kaizen felsefesini kavramaları, uygulamaya dönük çalışmaları nasıl başlatabilecekleri öğretilmektedir. Bu seminer Kaizen çalışmaları için bir başlangıç noktasıdır. Sonuçların ortaya çıkması aktarılan bilgilerin doğru şekilde uygulanması ile ortaya çıkacaktır.

Çalışma düzeni iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşama: Eğitim

 1. İşletme içerisinde oluşturulacak beyin takımı ile 4 günlük Kaizen Teknikleri Uygulama Atölyesi eğitiminin gerçekleştirilmesi

İkinci aşama: Danışmanlık

 1. Seçilecek bölümlerde (veya her bölümde) kaizen ekiplerinin oluşturulması
 2. Kaizen ekiplerinin süreç ve sorun iyileştirme eğitimi
 3. Örnek uygulama projelerin seçilmesi ve oluşturulması
 4. Uygulama ve gelişim sonuçlarının değerlendirilmesi için KPI’ların (Anahtar Performans Göstergeleri) belirlenmesi
 5. Uygulamalarda ihtiyaç duyulan ilave bilgi ve deneyimlerin aktarılması
 6. Kaizen tekniklerinin bir yaşam biçimi haline getirilmesi

Kimler katılmalı?

Kaizen Japon Yönetim Teknikleri eğitimine katılmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • İşletme Müdürleri
 • İmalat Müdürleri
 • Atölye Şefleri
 • İyileştirme Mühendisleri
 • Kalite Sistem Yönetici ve Sorumluları
 • Kalite Mühendisleri
 • Tedarikçi Kalite Geliştirme Ekip Liderleri
 • Kalite Müdürleri
 • Üretim Planlama Yöneticileri ve Uzmanları

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

Kaizen Japon Yönetim Teknikleri eğitimi sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

Kaizen Japon Yönetim Teknikleri eğitimine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

Kaizen Japon Yönetim Teknikleri eğitiminde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

ޞemsettin Akçay
ޞemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 2 Gün )
18-19 Ağustos 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
650.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Üretim Planlama Yetkinliği
 • Stok Yönetimi Yetkinliği
 • Ürün Ağacı Hazırlama Yetkinliği
 • İmalat Planlama Yetkinliği
 • Kapasite Planlama Yetkinliği
 • Yalın Üretim Yetkinliği
 • Süreç Yönetimi Yetkinliği
 • KPI Oluşturma Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • İsraf Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • JIT Yetkinliği
 • Heijunka-Dengeli Üretim Yetkinliği
 • Obeya Yetkinliği
 • Poke-Yoke Hatasız Sistem Tasarımı Yetkinliği
 • A3 Çalışma Yetkinliği
 • TPM Yetkinliği
 • Andon Yetkinliği
 • Hata Analizi Yetkinliği
 • PFMEA Oluşturma Yetkinliği
 • Öneri Sistemleri Yönetimi Yetkinliği
 • Kaizen Faaliyet Planlama Yetkinliği
 • Kanban Yönetimi Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz