KARE İşletme Mevcut Durum Analizi

KARE Kurumsal Analiz ve Revizyon Ekibi Atölyesi Nedir?

Her insanın zaman zaman sağlık konusunda bazı kontrollere ihtiyacı vardır. İnsan sağlığında sorunların çözülmesi için erken teşhis önemlidir. Bu nedenle bir çok tıp uzmanı her yıl check-up yaptırmamızı önerir. İnsanların bir araya gelerek oluşturduğu işletmelerinde iş süreçlerinin, verimliliğinin ve kurumsal yapılarının hızlı değişen ekonomik koşullar nedeni ile belirli dönemlerde gözden geçirilmesi gerekir. Yapılacak bu çalışmalar işletmenin rekabet gücünü arttırmasına ve değişen müşteri ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur. KARE Atölye çalışmaları işletmelerin bu ihtiyacı göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

KARE Kurumsal Analiz ve Revizyon Ekibi Atölyesine Neden ihtiyaç var?

Bütün sistemler ve süreçler, bir kez oluşturulduktan sonra gerileme eğilimindedir. Bir organizasyon, yapı bir kez oluşturduktan sonra gerilemeye başlar. Siz aynı noktada kalsanız bile çevereniz sürekli değişim halindedir. Sadece mevcut durumun korunması için bile sürekli bir iyileştirme çabası gereklidir. Bu çaba gösterilmediği taktirde, gerileme kaçınılmazdır.

Kuruluş aşamasında oluşturulan süreçler yüksek bir performans düzeyine ulaştığında, eğer geliştirilmezse, erişilen performans düzeyi bir süre sonra düşmektedir. İşletmeler aynen doğada olduğu gibi ya büyürler ya da artan rekabete dayanamaz ve küçülürler. Büyüme her zaman fiziki bina veya m2 olmayabilir. Ciro, kâr, çalışan personel, pazar payı, ürün ve hizmet çeşidi gibi alanlarda büyüme noktalarıdır.

Aynı işte uzun süre çalışanlar bir süre sonra işletme körlüğü denilen durumu yaşamaya başlarlar. Yaşanan bir çok sorun doğal kabul edilir. Değişim bir çok insan için zor bir süreçtir. Bu nedenle sorunu çözmektense onunla nasıl yaşayacağımızı öğreniriz. Bu yaklaşım işletmede yaşanan sorunların kalıcı hale gelmesine ve başka sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Sonunda azalan müşteri memnuniyeti ile finansal problemler yaşanmaya başlar.

KARE Kurumsal Analiz ve Revizyon Ekibi Atölyesi Ne sağlar?

İşletmenizin mevcut durumunu belirlemek ve gelişime açık yönlerini kısa sürede tespit etmek için KARE Atölyesi hizmetimizden sizde yararlanabilirsiniz. KARE çalışması sonrası ortaya çıkan sonuçlar ve gelişime açık yönleriniz için bir uygulama planı sunulmaktadır. Özellikle yeniden yapılanma veya bir danışmanlık hizmeti almadan önce bu çalışmayı yaptırmanızı öneririz.

Çalışma Kapsamı

KARE Atölyesi çalışmasında 18 farklı alanda analiz yapılmaktadır. Bu analizer sonucunda kurumun mevcut durumu ve rekabet endeksi ortaya çıkmaktadır.

Çalışma Yöntemi

KARE Atölyesi çalışma yöntemleri aşağıda yer almaktadır. Çalışmalar her kademeden yönetici ve personel ile birlikte yapılmaktadır.

  • Yüz yüze görüşmeler
  • Kısa Atölye Çalışmaları ve Toplantılar
  • Yerinde Gözlem
  • Bilgi Kaynakları Analizi
  • Yazılı anketler

Çalışma Süresi

KARE Atölyesi çalışma süresi işletmenin büyüklüğü, bölüm adedi ve çalışan personel sayısına göre değişmektedir. KARE Atölye çalışmaları iki aşamada tamamlanmaktadır. 2-4 günlük yerinde ziyaret sonrası elde edilen bilgiler Aktifeğitim tarafından 5-7 günlük bir ofis çalışması ile hazırlanmaktadır.

Raporlama ve Sonuç

Değerlendirme sonuçları üst yönetim ile yapılacak bir toplantıda detaylı olarak gözden geçirilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan KARE Atölyesi sonuç raporu basılı olarak tarafınıza sunulmaktadır.


Bilgi Talep Formu