Kurumsal Arayış - Fark Yaratmak Eğitim Semineri

Siz kendi şirketinizin müşterisi olmak istermiydiniz? Neden?

Farklı olmak

Sizin ürün ve hizmetlerinizi tercih etmemiz için neyi farklı yapıyorsunuz?

Bir farkınız yoksa, neden sizi tercih edelim?


Sorun / Fırsat

TOWS matrisi 1960-1970 Yılları arasında Stanford Research Institute tarafından yapılan bir çalışmanın ürünüdür. İşletmelerin neden başarısız olduklarını tespit etmek için oluşturulmuş bir formattır. TOWS modeli o dönemdeki en büyük 500 şirket üzerinde yapılan bu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bugün birçok sektörde stratejik planlama, kurumsal arayış ve arama konferansları gibi çalışmaların temel tekniklerinden birisi olarak kullanılmaktadır.

TOWS, diğer adı ile SWOT Matrisi önceden belirlenmiş bir konu dâhilinde karar alma aşamasında yardımcı bir araç olarak kullanılır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların birlikte görülebilmesini sağlamaktır. SWOT kısaltması İngilizce Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), ve Threats (Tehditler) kelimlerinin ilk hariflerinden oluşur. Türkçe şekliyle GZFT olarak da kullanıldığı nadiren de olsa görülebilir.

TOWS analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. TOWS Analizindeki amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

 • TOWS Analizi Uygulama bilgileri
 • Yapılandırılmış TOWS Uygulama Atölyesi
 • PEST ve DESTEP Analizi
 • İş Modeli Rekabet Stratejileri
 • Pazar ve Karlılık Analizleri
 • Ürün ve Hizmet grupları analizleri
 • Ürün ve Hizmetlerde Inovasyon ve Fark Yaratmak
 • Müşteri Grupları ve Değişim Analizi
 • Misyon, Vizyon ve Etik Değerleri Oluşturmak
 • Organizasyon Yapısındaki Değişimler ve Süreçlere Etkisi
 • Stratejik Plan Hazırlık Raporu

Çözüm

TOWS analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. Eğitim sonunda, tüm katılımcılar SWOT Analizi’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmiş, TOWS Analizi yöntemlerinden en etkin ve yaygın olarak kullanılan ‘Beyin Fırtınası ile TOWS Analizi Sistemi’ni uygulamış, firmanın TOWS Analizini birlikte ve ortak kararlar doğrultusunda çıkartmış olmaları hedeflenmektedir.


Bu eğitim seminerine katılmak size ne kazandırır?

 • TOWS Uygulama Atölyesi ile kurumun mevcut durumunu ortaya çıkarabilirsiniz
 • PEST, DESTEP ve İş Modeli Rekabet Analizleri ile içinde bulunduğunuz pazarın ve rakiplerin durumunu ortaya çıkarabilirsiniz
 • Pazar ve Karlılık analizleri ile hangi alanlarda gelişime ihtiya duyduğunuzu görebilirsiniz
 • Ürün ve Hizmet gruplarınızı rakiplerinizden nasıl farklı hale getirebileceğinizi öğrenirsiniz
 • Müşteri gruplarındaki değişimleri ön görebilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz
 • Misyon, vizyon ve etik değer tanımlarınızı oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz
 • Organizasyon yapınızı gözden geçirebilirsiniz
 • Yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkan rapor ile stratejik plan çalışmalarınızı başlatabilirsiniz

Kimler katılmalı?

Kurumsal Arayış - Fark Yaratmak eğitim seminerine katlmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • Satış yöneticileri
 • İmalat müdürleri
 • Kaizen ekip liderleri
 • Yönetici adayları
 • Perakende ve mağaza yöneticileri
 • Sağlık kurumlarındaki sorumlu yöneticler
 • Departman yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Genel Müdürler
 • Ekip Liderleri
 • Yeni Yönetici Adayları

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Uygulama Atölyeleri
 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

Kurumsal Arayış - Fark Yaratmak eğitim semineri sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

Kurumsal Arayış - Fark Yaratmak eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

Kurumsal Arayış - Fark Yaratmak eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

ޞemsettin Akçay
ޞemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 1 Gün )
14 Ekim 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
560.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Başarı Odaklı Çalışma Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Stratejik Planlama Yetkinliği
 • Çatışma Yönetimi Yetkinliği
 • Veri Analizi Yetkinliği
 • Rekabet Stratejileri Yetkinliği
 • İş Modeli Geliştirme Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Görev Dağılımı Yetkinliği
 • Toplantı Katılımı/Yönetimi Yetkinliği
 • İş Süreçleri Analizi ve Geliştirme Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz