MRP-II Planner And Executor Eğitim Semineri

Ürün kalitenizi geliştirmek, üretim ve ürün geliştirme sürecinizi kısaltmak, rekabette başarı sağlamak istiyorsanız

Üretim Planlama

Planlamadaki sorunlarınızı bir yazılım ile çözmeyi planlıyorsanız yanılıyorsunuz.

Sorunu çözmek için teknik bilgilerinizi ve kabiliyetlerinizi geliştirmeniz gerekir.


Sorun / Fırsat

İş Haritaları tekniği ile hazırlanan bu seminerde, MRP-II’nin inceliklerini ve Planlama dünyasının 1 numaralı yöntemini nasıl hayata geçireceğinizi öğreneceksiniz.

Üretimi niçin kontrol etmek istiyoruz?

Müşterimizin kalite, miktar, teslim tarihi, kısa teslim süresi gibi beklentilerini en düşük maliyet, en düşük envanter seviyesi, en az hata ile karşılamak, para kazanmak, rekabetin önünde gelişmemize devam etmek.

MRP-II ( Manufacturing Resource Planning)

Neyin, ne zaman ve ne kadar yapılması(alınması) gerektiğini belirlemeye, kaynakları optimum kullanmaya çalışır.

Satınalma ve ERP- MRP-II

Satın alma bölümü, MRP-II kurgusu içinde önemli bir yere sahiptir. Satın alma elindeki bilgiyi kullanarak büyük kazançlar sağlayabilir. MRP ve Formal sistem kurgusu satın alma bölümlerinin "iş yapma biçimlerini" değiştirecektir.

Stok Yönetimi ve ERP- MRP-II

Stoklarınızın değeri kasanızdaki paradan çok daha fazladır, onun için daha iyi yönetilmelidir. Stok sisteminde hataların bedeli çok yüksek olabilir. Etkin stok yönetimine sahip firmalar krizlere karşı çok daha dayanıklı, rakiplerine karşı ise çok daha güçlü olurlar.

ERP-MRP-II planner & executor semineri bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı ERP-MRP-II semineri

Bu seminer iki farklı yaklaşımın sentezidir. Seminer hazırlanırken, klasik MRP-II teori ve terminolojisi uluslararası standartlara sadık kalınarak işlenirken diğer yandan saha ve uygulama tecrübesi, JIT prensiplerinin etkileri MRP-II bakış açısı ile yorumlanmıştır. Bu sayede katılımcılar, hem standart MRP-II teori ve terminolojisini "yazılım bağımsız" hem de teorinin pratikte nasıl ele alınması gerektiğini öğreneceklerdir. Seminerin tümüne yayılmış pratik örnekler / problem çözümleri ile her aşamada katılımcıların aktif olmaları sağlanırken, özel “workshop” ve “konuyla ilgili oyunlar” ile de öğrenme süreci pekiştirilmektedir.


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu konuları öğrenmek için kullanıdığınız ERP yazılımınızın markası, modeli, yılı fark etmez. Temel konuları bilmiyorsanız, yazılımcınızın anlattığı kadar sonuç elde edebilirsiniz.

 • Bağımlı ve bağımsız talep
 • MRP, MRP-II ve JIT’in kısa tarihçesi
 • Başarılı olmak için yapılması gereken, Havuç Diyeti
 • Ana İmalat Planını (MPS) destekleyecek bir Malzeme İhtiyaç Planının adımları
 • Ana İmalat Planından “Planlanmış Siparişlerin” yaratılması
 • MRP Tablosunun Dönem Uzunluğu ve Toplam Dönem Sayısı’nın açıklanması
 • MRP Tablosu ve elemanlarının açıklanması
 • BOM (Bill Of Materials) veya BOM (Bill Of Manufacturing) Hangisini kullanıyoruz?
 • Ürün Ağacı ve Planlanmış Siparişler kullanılarak Toplam İhtiyacın hesaplanması
 • Çok seviyeli Ürün Ağacı ve farklı gösterim şekilleri
 • Farklı üretim ortamlarında farklı ürün ağacı yapılarının gösterimi
 • Farklı ürün ağacı türleri ve kullanım alanları (modular, super, K-Bill)
 • MRP Tablosunun matematiği
 • İhtiyaç duyulan envanter bilgisi ve kullanımı
 • Farklı parti büyüklüğü teknikleri ve kullanımı
 • Geriye (Backward ) ve İleriye (Forward) doğru planlamanın farkı
 • Bir ürün ağacının tüm bileşenleri için MRP Tablosunun hazırlanması
 • MRP’nin 3 temel mesajı ve etkileri
 • MRP-II Planının Uygulanması (Execution)
 • Sonlu ve Sonsuz Kapasite Uygulamaları ve Çizelgeleme sorunları
 • MRP-II planlaması nasıl başarı ile uygulanabilir?
 • Üretim Alanından Bilgi Toplama ve Karar Verme Süreçleri Uygulama Yöntemleri (Teslim Tarihi Planlama, Dipten Yukarı Planlama -Bootom Up- )
 • Input - Output, Backward - Forward, Drum-Buffer-Rope yöntemleri (Üretim Alanın Yönetimi)
 • Kanban - CONWIP yöntemleri
 • JOB-SHOP oyunu (DBR) ve Goldratt's Game

Çözüm

Günümüzde üretim yapan tüm işletmeler benzer makine, ekipman, yazılım, form ve evraklarla çalışmaktadırlar. Bir işletmeyi diğerinden ayıran en önemli unsur çalışanların bilgi birikimi ve iş yapma becerisi yani ortak akıldır. Yapılan üretimi ve üretilen ürünleri dikkate değer kılan ve rekabette fark yaratan unsur bu becerilerin işletmenize özgü şekilde sıralama ile bir araya getirilmesidir.

MRP-II planner & executor semineri toplam 18 üniteden oluşmaktadır. Bunların 12 tanesi sunum ve kısa problem çözümleri, 3 tanesi workshop, diğer 3 tanesi ise teoriyi pekiştiren oyunlardır.

Seminerin sunum kısımlarında yer alan problem çözümleri için katılımcılar kendilerine verilmiş olan “çalışma kitapları” nı kullanırlar. Çalışma kitapları seminerin akışı içinde yer alan konulara ait soru veya kısa quiz’ler içermektedir.

Seminerin workshop kısımlarında ise katılımcılar “konuya bağlı olarak” tek başlarına veya küçük gruplar halinde belli bir konuya yoğunlaşarak problem çözme, öneri geliştirme çalışmaları yapacaklardır.

Seminerin içinde yer alan 3 adet oyunda işlenecek konular, MRP, JIT prensipleri, Kanban, Teslim Tarihi Planlama gibi başlıklara sahiptir. Oyunların amacı, katılımcıların sunumlar esnasında edindikleri bilgiyi test etmeleri ve pekiştirmeleridir.


Bu eğitim seminerine katılmak size ne kazandırır?

Seminerin içeriği hazırlanırken hem çok sayıda uluslararası kaynak hem de saha tecrübesi kullanılmıştır. MRP-II’ye ilişkin “klasik” kısım genel olarak Orlicky tarafından belirlenen orijinal kurguya dayanmaktadır. Bu sayede katılımcıların kullandıkları veya kullanacakları yazılım ne olursa olsun MRP-II’nin ortak lisanı ile tanışmaları sağlanmaktadır.Seminerde kullanılan tanımlar için APICS Dictionary kullanılmıştır.

Öğrendiklerinizle aşağıdaki problemlerinizden kurtulursunuz

 • Güncel olmayan, çabuk ulaşılamayan kayıt düzeni
 • Müşterinizin tarihçesini bilememek
 • Müşterinizin şikayet ve isteklerinin kayıt altında olmaması
 • Yavaş çalışan teklif verme, sipariş alma ve cevaplandırma kurgusu
 • Bilgi adacıkları, paylaşılamayan bilgi (Excel Adaları)
 • Birbirinin ne yaptığını tam bilmeyen bölümler
 • Rakamlar ile değil, genel ifadeler ile geçen, yıpratan toplantılar
 • Aynı bilginin farklı noktalarda tekrar tekrar işlenmesi
 • Firmaya ve müşteriye değer katmayan, çapraz kontrol işlemleri
 • Depocunuzdan başka kimsenin gerçek stokları bilmemesi
 • Stok listelerinde tutarsız, bazen negatif “-” olan rakamlar
 • Mevcudu ve ihtiyaçları tam bilmeden verilen, çoğu kez acil satınalma emirleri
 • Üretim alanında son anda ortaya çıkan eksik malzemeler
 • Kaynağında işlenmeyen bilgi
 • Entegrasyonun olmaması, aynı bilginin tekrar tekrar işlenmesi
 • Uzun onay prosedürleri, evrakların elden ele gezinmesi
 • Görülemeyen ve ulaşılamayan üretim planı
 • Ürün ağaçlarına ve üretim planına dayanmayan, satınalma ve üretim emirleri
 • Çok sayıda acil sipariş, satınalma ile gün boyu uğraşıyor olmak
 • Erken veya geç verilen iş - imalat emirleri
 • Farklı bölümlerin farklı maliyet anlayışına sahip olması
 • Ürün veya Müşteri karlılığını bilmemek
 • Her şey olup bittikten sonra, maliyetleri global olarak görmek
 • Sapmaların ölçülemiyor olması
 • Kalite kayıtlarındaki düzensizlik
 • Hatalı ürün ve kalite blokajlarının yapılamaması
 • Uygulanamayan süreçler için yazılımı suçlamak
 • Yazılımda yer almadığı için bazı MRP-II tekniklerini kullanmamak
 • Her 2 – 3 senede bir yeni bir yazılım arayışına girmek
 • Her problemin çözümünü yazılımdan beklemek

Kimler katılmalı?

MRP-II Planner And Executor eğitimine katılmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • İşletme Müdürleri
 • İmalat Müdürleri
 • Depo Şefleri
 • İyileştirme Mühendisleri
 • Kalite Sistem Yönetici ve Sorumluları
 • Satınalma Müdürü
 • Muhasebe Müdürü
 • Kalite Mühendisleri
 • Tedarikçi Kalite Geliştirme Ekip Liderleri
 • Kalite Müdürleri
 • Üretim Planlama Yöneticileri ve Uzmanları

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

MRP-II Planner And Executor eğitimi sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

MRP-II Planner And Executor eğitimine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

MRP-II Planner And Executor eğitiminde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

şemsettin Akçay
şemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 1 Gün )
23 Haziran 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
560.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Üretim Planlama Yetkinliği
 • Stok Yönetimi Yetkinliği
 • Ürün Ağacı Hazırlama Yetkinliği
 • İmalat Planlama Yetkinliği
 • Kapasite Planlama Yetkinliği
 • Yalın Üretim Yetkinliği
 • Süreç Yönetimi Yetkinliği
 • KPI Oluşturma Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • İsraf Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • JIT Yetkinliği
 • Heijunka-Dengeli Üretim Yetkinliği
 • Obeya Yetkinliği
 • Poke-Yoke Hatasız Sistem Tasarımı Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz