PCM Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Eğitim Semineri

Sosyal projelerinizin finansmanını kolay yoldan çözümleyin

Başlık

PCM (Project Cycle Management) size katkı sağlar.

Uzun zamandır yapmayı planladığınız projenizin finansman sorunu kolayca çözümleseydiniz, kendinizi nasıl hissederdiniz?


Sorun / Fırsat

Bir proje, aynı hedefe ulaşmak için yürütülen bir dizi birbiriyle bağlantılı ve organize faaliyettir. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda, belirli kaynakları kullanarak, belirli bir hedefe ulaşmak için yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Bir plan, (kuruluşun stratejisinin bir parçası olan) daha genel bir hedefe ulaşmamıza, bir arada olanak sağlayan çeşitli programları (ve bunların projelerini, faaliyetlerini, vs.) gruplayan bir çerçevedir.

Merkezi finans ve ihale birimi çağrıları, Ulusal ajans’ın yönettiği projeler (Leonardo Da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Gençlik Projeleri - Eylem Programları, Akreditasyon Süreçleri), TÜBİTAK, KOSGEB, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları gibi kurumlara sunulacak hibe projeleri için gerekli dökümanların uygun formatta hazırlanması önemlidir. Proje dosyalarında yapılacak hatalar hibe başvurularının elenmesine yol açmaktadır. Genel proje yönetiminden farklı olan bu yaklaşım için kurumlar uzmanlara başvurmaktadır.


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Bu eğitim tümüyle uygulamalı olarak yapılmaktadır.

 • Proje fikri, Avantajları, Dezavantajları
 • Proje Döngüsü Yönetimi Nedir? Proje Döngüsü Yönetiminin Amacı, Yararları, Prensibi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Gelişimi, Ana adımları
 • Sorun Analizi Nedir? Yöntemi, Ana Adımları, Adım Adım Sorun Analizi
 • Sorun Ağacı Çalışmaları
 • Hedef Analizi Nedir? Hedef Analizinin Yöntemi, Ana Adımları, Adım Adım Hedef Analizi
 • Strateji Analizi Nedir? Strateji Analizi Yöntemi, Ana Adımları
 • SWOT Analizi
 • Paydaş Analizi Nedir? Kimler paydaştır? Paydaşlar ve Katılım, Adım Adım Paydaş Analizi
 • Genel Hedef Nedir? Proje Amacı Nedir?
 • Hedef Ağacı, Genel Hedef ve Proje Amacı arasındaki İlişki
 • Proje Amacını SMART hale getirmek
 • Faaliyet Nedir? Faaliyet Planlaması Nedir? İş Döküm Ağacı Nedir?
 • Gantt Şeması Nedir? Kritik Faaliyet Nedir?
 • Faaliyet Planlamasının Yöntemi, Ana Adımları, Faaliyetlerde Yöntem Geliştirme (Metodoloji)
 • Adım Adım Yöntem Geliştirme
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yöntemi, Kapsamı, Yararları, Sınırları
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi Uygulamaları, Beklenen Etkiler (Çıktılar, Sonuçlar )
 • Beklenen Etkileri Oluşturma Yöntemi, Ana adımları
 • Risk Analizi Nedir? Risklerden Varsayımlara, Yatay Mantık Uygulamaları
 • Başarı Göstergeleri Nedir? Adım Adım Başarı Göstergeleri Oluşturma
 • Doğrulama Kaynakları Nedir? Adım Adım Doğrulama Kaynağı Oluşturma
 • Başarılı bir Proje Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Çözüm

Eğitim, sadece eğiticinin ele alınan konuya ilişkin hususlara dair bilgi vermesi şeklinde değil, interaktif bir yapı içerisinde ve katılımcıların her an eğitimin içerisinde olmalarını gerektirecek bir formatta gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede eğitimin daha faydalı olması bakımından, katılımcıların da soru ve yorumları ile eğitime aktif olarak katılım sağlamaları beklenmektedir.

Bunun yanında eğitim sırasında, proje başvurusu yapılırken hazırlanması gereken en temel dokümanlardan olan ve projenin bir nevi şematik olarak özetini içeren “Mantıksal Çerçeve Matrisi”, bizzat katılımcıların kendileri tarafından grup çalışmalarında hazırlanacaktır.


Bu eğitim seminerine katılmak size ne kazandırır?

Projenin ve planlamanın temel kavramlarını kavrayarak, durum analizi yardımıyla problem tanımı yapabilmek ve bir proje fikri oluşturarak mantıksal çerçeve yaklaşımı ile projelendirebilmek, uygulama planına dökebilme, izleyebilme, değerlendirebilme, raporlayabilme ve bütçeleyebilme becerileri kazandırmak. Ayrıca Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile hazırlanmış projelere hibe veren Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, Kosgeb gibi örgütlere nasıl proje hazırlanması gerektiği becerilerini kazandırmaktır.

Bu seminer sonunda katılımcılar, PCM (Project Cycle Management) yaklaşımı hakkında en son bilgileri ve PCM metotlarını uygulamada pratik deneyim kazanacaklar, bir proje fikrini PCM formatlarına uygun şekilde nitelikli proje teklifi olarak hazırlayarak sunmayı öğreneceklerdir.


Kimler katılmalı?

PCM Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Eğitim Seminerine katılmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • Proje Yöneticileri
 • Hibe programları uzmanları
 • AR-GE Yöneticileri
 • İşletme Müdürleri
 • AR-GE Çalışanları
 • STK Yöneticileri
 • Meslek Kuruluşları Yöneticileri
 • Kooperatif Yöneticileri
 • Kamu Kurumu Uzmanları

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

PCM Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama eğitim semineri sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

PCM Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

PCM Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

şemsettin Akçay
Şemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 3 Gün )
14-15-16 Aralık 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
650.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (Project Cycle Management) Yetkinliği
 • Yazılı İletişim Yetkinliği
 • Kaynak Yönetimi Yetkinliği
 • Sözlü İletişim Yetkinliği
 • Proje Yönetimi Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Risk Yönetimi Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Karar Modelleri Yetkinliği
 • Sorun Çözme Becerileri Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Görev Dağılımı Yetkinliği
 • Toplantı Katılımı/Yönetimi Yetkinliği
 • Proje Planlama Yetkinliği
 • Bütçe Yönetimi Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz