Toplam Kalite Liderliği Eğitim Semineri

Toplam Kalite bir yaşam biçimidir. Liderlikte öyle.

Kalite

İşletmenizde kurmaya çalıştığınız kalite sistemleri neden istenen sonuca ulaşmaz biliyormusunuz?

Kalite bir yaşam biçimidir. Günlük tutum ve davranışlarınıza yansımadığı sürece sadece denetimlerde hatırlanır hale gelir.


Sorun / Fırsat

Son yıllarda ekonomik ve sosyal hayatta yaşadığımız gelişmeler sonucunda müşteri tercihlerinde gözlenen sürekli değişim rekabet koşullarını güçleştirmektedir. Yaşanan bu yoğun rekabet ortamı, işletmeleri müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya ve sürekli değişen şartlara uyum sağlamaya yönelik yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Toplam Kalite Liderliği bu değişimi kolaylaştırmak için ortaya çıkmıştır.

Yaşanan teknolojik değişimler sonucunda müşteriler ürün tercihlerinde kaliteyi ilk sıraya koymaya başlamıştır. Artık rekabet, aynı şehirde veya aynı ülkedeki firmalar arasından dünya ölçeğine dönüşmüş durumdadır. Sizin sunmadığınız veya sunamadığınız bir özelliği müşteriler dünya çapında yer alan bir başka firmadan kolayca bulabilir hale gelmiştir.

Müşteriler her geçen gün ulaşabildikleri geniş bilgi kaynakları yardımı ile daha bilinçli hale gelmektedir. Bu gelişme işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerin fiyat ve kalitesi üzerinde baskıyı gittikçe arttırmaktadır. Artık kalitesiz (algılanan kalite) bir ürün veya hizmete tahammül azalmaktadır.

Bu ortamda: Bir çok işletmede müşterilere hatalı ürünlerin ulaşmasını engellemek bir yaşam kültürüne dönüşmüş, temel ihtiyaç halini almıştır.

Bu süreci Bosch Genel Müdür yardımcılarından Eckert şöyle ifade etmektedir;

" Bugün kalite ve kalite teminatını, herkesin kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğu, tüm fonksiyonel alanlarda şirket çapında uygulanan bir sistem olarak anlıyoruz. Bu bağlamda, üretim öncesi planlama bölümlerinde önleyici kalite teminatı özellikle önem kazanıyor. Yani ürün tasarımı o kadar güvenli olmalı ki hatalar mümkün olduğunca en baştan önlensin. Kalite sözcüğü veya şirket kalitesi Bosch’ta yalnızca ürünün kalitesi olarak değil, aynı zamanda müşteriye sağlanan hizmetin kalitesi, tüm çalışanların yaptıkları işlerin kalitesi ve güvenilirliği ve kaliteyi daha da geliştirmek için sürekli hazır olmaları anlaşılır. "


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

Kalite: Organizasyonun tüm temel süreçlerini değerlendirmek ve iyileştirmek için bugün ve gelecekte tüm çalışanların bilgilerinin ve kabiliyetlerinin, sayısal metodların etkin olarak kullanılmasıdır. Bu yaklaşımın ve toplam kalite liderliğinin doğru uygulanması için, çalışanlarınızın yönetim, teknik, davranış ve sosyal kabiliyetlerinin geliştirilmesine ihtiyacınız var.

 • Toplam Kalite Yaklaşımları
 • Stratejik düşünme ve çalışma teknikleri
 • Planlama ve uygulama
 • Hedef odaklı çalışma kültürü
 • Takım çalışması
 • Teknik kabiliyetler
 • Süreç yönetimi
 • KPI Anahtar Performans Göstergeleri
 • Biz Kültürü
 • Kaizen Uygulamaları
 • Yalın düşünce ve üretim yaklaşımı
 • Belgelendirme Sistemleri Nasıl Geliştirilir
 • Sürekli İyileştirme Uygulamaları

Çözüm

Toplam Kalite Yönetiminin en önemli parçası Toplam Kalite Liderliği’dir. Yapılan çalışmalar; her bir bireyin, takımın bir parçası olarak israfı azaltmak, verimliliği arttırmak, bu alandaki çabaları desteklemek ve daha çok faydanın ortaya çıkması için kabiliyetlerini geliştirir. Aynı hedefleri paylaşan insanlar, işlerini yaparken daha az çatışma yaşarlar. Gelişen kabiliyetler sonunda engeller yaratmak yerine ortaya çıkan başarıları paylaşmayı öğrenirler.

Toplam Kalite liderliği; yönetim sistemi, teknik sistem, davranış sistemi ve sosyal sistemden oluşan dört temel bölümdür. Toplam Kalite Liderliği yaklaşımının amacı: Çalışanları sadece görev, ünvanları ve çalışma konuları ile sınırlamak yerine bütünün bir parçası haline getirmektir.

Fikirlerin ortak değerlere ve kurum kültürüne dönüşmesi, toplam kalite liderliği çalışmalarının en önemli adımlarından biridir. Bu adım sadece kalite formlarının oluşturulması ve bölümlerin bu formları kullanması ile sağlanamaz.

Çalışanların yaptıkları her işi sahiplenmesini sağlamak, söylenildiği kadar kolay değildir. Bunun için bir dizi çalışmanın yapılması gerekir. Çalışanların sadece bedenen iş yapan kişilerden, yeni fikir üreten, bunları uygulayan, maliyet, emniyet, sorumluluk gibi yaklaşımlarla bilgi işcileri haline dönüşmeleri ortaya çıkan iş sonuçlarını doğrudan etkiler.


Bu eğitim seminerine katılmak size ne kazandırır?

Bilgi işcileri haline dönüşen çalışanlar için planlama ve sürekli gelişim bir yaşam felsefesi haline gelir. Özgörüş, özgörev, amaç ve hedeflere uygun çalışmak, yapılan çalışmaların sonuçlarını KPI’lar (Anahtar Performans Göstergeleri) ile kontrol etmek kurum kültürü haline dönüşür. Yapılan ve elde edilen hiç bir gelişme sonucu küçümsenmez. Başarı herkes tarafından sahiplenilirken, başarısızlıklar bir deneyim ve öğrenme sonucu olarak algılanmaya ve paylaşılmaya başlanır. Planlı çalışma her bölümün bir kültürü haline gelir. Yapılacak tüm çalışmalar öncesinde yönetimin her hangi bir denetimi ve uyarısına gerek kalmadan planlar hazırlanır.

Kalite araçlarından Sebep sonuç diyagramı, fikir fırtınası, Pareto diyagramı, Eylemlerin Etkilerini Tanıma, Akış diyagramı, kontrol çizelgeleri ve benzer araçları tüm çalışanlar bilir ve kullanır hale gelirler


Kimler katılmalı?

Toplam Kalite Liderliği eğitimine katılmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • İşletme Müdürleri
 • İmalat Müdürleri
 • Atölye Şefleri
 • İyileştirme Mühendisleri
 • Kaizen Ekip Liderleri
 • Kalite Sistem Yönetici ve Sorumluları
 • İç Denetçiler
 • Müşteri Kalite Sorumluları
 • Kalite Mühendisleri
 • Tedarikçi Kalite Geliştirme Ekip Liderleri
 • Kalite Müdürleri
 • Üretim Planlama Yöneticileri ve Uzmanları

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

Toplam Kalite Liderliği eğitimi sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

Toplam Kalite Liderliği eğitimine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

Toplam Kalite Liderliği eğitimininde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

ޞemsettin Akçay
ޞemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 1 Gün )
16 Eylül 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
420.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Liderlik Yetkinliği
 • Yöneticlik Yetkinliği
 • Toplam Kalite Külütürü Yetkinliği
 • Kaizen Uygulamaları Yetkinliği
 • Takım Gelişimi Yetkinliği
 • Yazılı İletişim Yetkinliği
 • Süreç Yönetimi Yetkinliği
 • Sözlü İletişim Yetkinliği
 • KPI Oluşturma Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • Başarı Odaklı Çalışma Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Stratejik Planlama Yetkinliği
 • Yalın Üretim Yetkinliği
 • Değer Akışı Oluşturma Yetkinliği
 • Takım Liderliği Yetkinliği
 • İsraf Yönetimi Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • JIT Yetkinliği
 • Heijunka-Dengeli Üretim Yetkinliği
 • Obeya Yetkinliği
 • Poke-Yoke Hatasız Sistem Tasarımı Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz