Triz Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi

TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi

Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının asıl amacı sürekli iyileştirmedir. Sürekli iyileştirme için fırsatların ve yeniliklerin belirlenmesini gerektirir. Yenilikçi ve yaratıcı düşünce standart yollarla çözülemeyen problemlerin çözümü için gereklidir. Kalite programlarının amacı, verimsiz yöntemleri, prosedürleri değiştirerek veya ortadan kaldırarak performansı ve üretim süreçlerini geliştirmektir.

İşletmelerin rekabet gücünü devam ettirebilmeleri için her alanda yenilik yapmaları kaçınılmazdır. İşletmelerin yeniliklere açık olmaları, yaratıcı düşünceyi teşvik etmeleri ve bu doğrultuda bir işletme kültürü oluşturmaları gerekir. Karşılaşılan en temel sorun yenilik ve yaratıcı çözümlerin nasıl üretileceğidir.

İyi bir eğitim görmüş olmalarına rağmen konularında uzman teknik elemanlar her zaman yeterince yaratıcı değildirler. Yaratıcılık için yeni fikirlere ve yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

TRIZ Yaklaşımı;

 • TRIZ; Yenilikçi, Yaratıcı Problem Çözme Teorisidir. Rusça’daki orijinal isminin kısaltılmışıdır.
 • TRIZ yöntemi, 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisi’nde çalışmakta olan Genrich Altshuller ve meslektaşları tarafından, dünya üzerinde var olan yaklaşık 200.000 patentin incelenmesi ve özelliklerine göre sınıflandırılması ile geliştirilmiştir.
 • Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, ABD, Japonya ve Avrupa’da tanınmaya ve kullanılmaya başlanmıştır.
 • Teknolojik Ar-Ge’de yaratıcılığı destekler.
 • Yenilikçi teknolojilerin incelenmesinden çıkarılan “Buluş Prensiplerini” temel almaktadır.
 • Probleminizi çözerken, tüm dünya bilim ve teknolojisinin girdilerini kullanabilme imkanı sağlar.
 • Ticari değeri olan yenilikler yapmaya yönlendirir.
 • Mekanik, kimya, elektrik ve diğer alanlarda yenilikler için kullanılabilmektedir.
 • İmalat sanayi ve AR-GE merkezlerinin hızlı teknolojik gelişimler yapmasını kolaylaştırır.

Altshuller patentleri farklı bir şekilde sınıflandırmıştır. Sınıflandırmayı otomotiv, tekstil, makina imalat gibi endüstrileri yerine problem çözme işlemini göz önüne alarak yapmıştır. Aynı problemlerin kırk ana yaratıcı/yenilikçi prensipler kullanılarak çözüldüğünü belirlemiştir. “Eğer mühendisler bu prensipleri daha önceden biliyor olsalardı, çözümlere daha kolay ve kısa zamanda ulaşabileceklerdi.” sonucuna varmıştır.

TRIZ yöntemi kullanılarak, bu güne kadar yaklaşık 2.800.000 patent incelenerek sınıflandırılmış, genel tanımları yapılmış ve 39 mühendislik parametresine indirgenmiştir. Bunun sonucunda yaklaşık 6,400 çözüm noktasına ulaşılmıştır.

Çözüm Seviyeleri

Altshuller, 1960 ve 1970’li yıllarda incelediği patentlerin analizi sonucunda buluşlar için beş seviye belirlemiştir.

 • Seviye 1. Yaratıcılık gerektirmeyen, kişisel bilgilerle ve metotlarla çözümün kolayca bulunabilen problemlerin çözümü. Çözümlerin yaklaşık % 32’si bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 2. Endüstrideki bilinen metotları kullanarak mevcut sistemin üzerinde küçük değişikliklerin yapılması. Çözümlerin yaklaşık % 45’i bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 3. Endüstri dışı bilinen metotları kullanarak mevcut sistem üzerinde yapılan önemli değişiklikler. Çelişkiler çözülmüştür. Çözümlerin yaklaşık % 18’i bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 4. Sistemin fonksiyonunu yerine getiren yeni bir prensip kullanan yeni jenerasyon teknoloji kullanılması. Çözüm teknolojiden çok bilim içerir. Çözümlerin yaklaşık % 4’ü bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 5. Öncü bir sistemin veya tamamen bilimsel bir buluş. Çözümlerin yaklaşık % 1’i bu sınıfa girmektedir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi mühendislerin karşı karşıya oldukları problemlerin %90'ının çözümü bir yerde çözülmüş olarak mevcuttur. Eğer mühendis ideal çözüme giden yol için kişisel bilgisinden ve tecrübesinden daha üst seviyede bir bilgi ararsa, çözümlerin bir çoğunun şirketinde, endüstrisinde veya diğer bir endüstrideki bilgilerle hali hazırda çözümün olduğunu görecektir.

TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisine Neden İhtiyaç var?

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek, günümüzün yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biri. Problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözümlerseniz, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz. Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor.

Sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, mevcut problemleri çözen, olası problemleri öngören, çözüm geliştiren, iyileştiren insanlar, çalıştığı kuruluşlara daha fazla katkı sağlıyorlar.

Kuruluşlar bu gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde hızlı, güçlü, mutlu olmanın yanında rekabette ve performans sonuçlarında başarılı olabiliyorlar.

TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi Size Ne kazandırır?

Bu danışmanlık hizmeti ile sizde işletmenizde TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi oluşturabilirsiniz. Çalışma sonunda dışarıdan ilave bir destek veya yardıma ihtiyaç duymadan kurumsal gelişiminizi sürekli hale getirebilirsiniz.

TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi danışmanlık ve konu ile ilgili eğitimlerin bir arada sunulduğu bir hizmet modelidir. TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi modelini ürün, hizmetlerinizi geliştirmede, üretim sisteminizi iyileştirmede, teknik ve mekanik problemlerinize verimli çözümler üretmekte, iş süreçlerinizi yenilemede ve Ar-Ge çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Danışmanlık hizmeti hedefimiz işletmenizde güçlü ve etkin bir TRIZ ekibi oluşturmaktır. Oluşturulan süreçlerle şirketinizin sorunlarına doğru çözümler üretebilir ve diğer çalışanlarınızı bu alanda eğitebilirsiniz.

Bu hizmet kapsamında işletme içerisinde yeterli düzeyde TRIZ tekniklerini ve Yaratıcı Mühendislik uygulamalarını bilen, her alanda uygulayan ve işletme içerisinde bu konularda eğitimler veren bir ekip oluşturulmaktadır.

TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi programı dört aşamadan oluşur:

 • 1. Çıraklık
 • 2. Kalfalık
 • 3. Ustalık
 • 4. Sensei Seviyesi

TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi Uygulama Aşamaları

1. Çırak

İşletmenizde 40-50 kişilik bir grubun temel düzeyde TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik eğitimi alması planlanmıştır. Bu grup temel düzeyde TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik bilgilerine ve uygulama kabiliyetlerine sahip olacaktır. Hizmet süresince bu gruba yönelik eğitim ve pratik uygulamalar yapılmaktadır. Yapılan pratik uygulamalarla işletmedeki bazı problemlere yönelik çözüm önerileri birlikte oluşturulmaktadır. Yapılan çalışmaların sonunda bir üst düzey eğitime kimlerin katılması gerektiği belirlenmektedir.

 • Danışmanlık, Eğitim 25 Saat
 • Uygulama Atölyeleri 20-25 Saat

2. Kalfa

Grup içerisinden seçilen bazı kişiler (16-20 kişi) bir üst düzey olan kalfalık eğitim modülüne katılırlar. Bu modül ilave teknik ve araçları kapsamaktadır. İşletmede yaşanan gerçek problemlere eğitim süresince çözümler üretilmektedir. Bu eğitim ve uygulama atölyeleri süreci sonunda katılımcılar kalfalık düzeyine ulaşırlar. Bu seviyeyi tamamlayan kişiler TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik ekibine yeni katılacak kişilere çıraklı modülü eğitimini bir ustanın gözetiminde verebilirler.

 • Danışmanlık, Eğitim 40 Saat
 • Uygulama Atölyeleri 40-50 Saat

3. Usta

Kalfalık seviyesini tamamlayan kişilerden seçilecek 5-7 kişi ustalık düzeyindeki eğitimlere katılacaktır. Bu süreçte TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik dışında yer alan diğer mühendislik metotlarını (Değer Akışı, Altı Sigma, QFD gibi) öğreneceklerdir. Bu aşamada TRIZ ekibi üyelerinin sürekli gelişimi için neler yapılması gerektiğini öğreneceklerdir. Kalfalık düzeyindeki kişiler, işletme içi problemlere üretilen çözümlerin uygulanması ile yeterli düzeyde pratik yapmış olacaklardır. Bu aşamayı tamamlayan kişiler kalfalık eğitimlerini vermeye bir Sensei’nin gözetimi altında başlayabilirler.

 • Danışmanlık, Eğitim 50 Saat
 • Uygulama Atölyeleri 40-50 Saat

4. Sensei

Ustalık düzeyine ulaşmış kişiler arasında seçilecek 2-3 kişi Sensei düzeyindeki eğitimlere katılabilirler. Bu düzeydeki kişiler artık bağımsız olarak problem çözme ekiplerini yönetebilirler. TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik ekiplerini oluşturabilir ve yönetebilirler. Aynı zamanda tüm seviyelerdeki kişilere TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik eğitimleri verebilirler. Bu kişiler işletme içerisinde yeni çırak, kalfa ve usta yetiştirebilirler. Yeni teknik ve araçları geliştirebilirler. Bu süreci tamamlayan kişiler TRİZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik yaklaşımını yönetim ve diğer alanlarda da uygulayabilir hale gelirler.

 • Danışmanlık, Eğitim 40 Saat
 • Uygulama Atölyeleri 80 Saat

Çalışma Süresi ve Kapsamı

TRIZ Inovasyon ve Yaratıcı Mühendislik Akademisi’nin proje süresi işletmenin ihtiyaçları, bulunduğu sektör ve çalışanların bilgi ve uygulama düzeyi dikkate alınarak planlanır. Eğitim ve Uygulama Atölyeleri takvimi karşılıklı görüşülerek belirlenmektedir. Her ay sonunda üst yönetime çalışma ve ilerleme raporu sunulmaktadır.

İş Haritaları ve Inovasyon Yazılımları

Her inovasyon çalışması iyi bir sistematik bir alt yapı gerektirir. Inovasyon için sadece yeni fikirler üretmeniz yetmez. Bu fikirleri sistematik olarak analiz edebilmeli ve karşılaştırmalar yapabilmelisiniz. Bugün size ticari kullanım için uygun görünmeyen bir fikir, başka fikirlerle bir araya geldiğinde rekabet avantajı sağlayacak bir ürün veya hizmete dönüşebilir. İnovayson çalışmalarının en önemli ayağı bu işin sadece ARGE personelinin işi olmadığını anlamanızdır. Tüm çalışanlarınızın ortak aklını bir araya getirmeniz gerekir. Ortak akıl için ortak bir platform gerekir. MindManager ve Spigit bu iş için tasarlanmış özel yazılımlardır. Dünyanın kendi alanlarında lider firmalarının kullandığı bu platformlardan sizde yararlanabilirsiniz. Biz bu alt yapıyı ve sistemi kurmak için 1999 yılından beri çalıştığımız iş ortağımız mindjet firmasının ürünlerini kullanıyoruz.

Mindjet ve Spigit ürünleri ile ilgili detaylı bilgi için bize aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.


Bilgi Talep Formu