• yepkim iş geliştirme
 • Yepkim yetkinlikler
 • yepkim eğitim
 • yepkim performans
 • yepkim kariyer
 • yepkim mülakat
 • yepkim çizgiler
  YEPKİM®
  İnsan Kaynakları Sistemi
  sizin için tasarlandı

YEPKİM® İnsan Kaynakları Sistemi Danışmanlık Hizmeti

Bir fincan kahve

Bir an için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünün. Düşünün ki gerçekten kendinizi vererek hatta üstün gayret sarf edip çalıştınız ama bu işin sonuçlarından faydalananlar (iş hayatında üstleriniz, çalışma arkadaşlarınız ya da özel hayatınızda sevdikleriniz) bu çabanız hakkında size hiçbir şey söylemiyorlar. Sanki yaptıklarınızı kimse fark etmiyor.

Kendinizi nasıl hissederdiniz?

Geri bildirimde bulunmak, bir işi yapan insanı dikkate almak, onun emeğine saygı duymak, ona değer vermek demektir. Birisi size yaptığınız işle ilgili geri bildirimde bulunuyorsa size değer veriyordur.

 

Yetkinlik bazlı Eğitim Performans Kariyer planlama İş geliştirme ve Mülakat sistemi

 

Yetkinlik ne anlama geliyor?

Yetkinlik; belirli bir görev alanındaki sorumluluk ve işlerin yapılması için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, yetenek ve kabiliyetlerin tümüdür.

Yetkinlikler, mükemmel performansın elde edilmesinde ayırıcı nitelikte olup işletmelerde eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama, iş geliştirme, ücret yönetimi, işe alım süreçleri ve görev / ünvan yükselmelerinde kullanılır.

Yetkinlikler; şirketin organizasyon yapısı, vizyonu, misyonu, temel değerleri, stratejik amaç ve hedefleri göz önünde bulundurularak her işletmeye özel tanımlanır. Bir işletmede belirlenen yetkinlikler aynı sektörde olsa dahi, diğer bir işletmeye bütünüyle kopyalanamaz.

YEPKİM® nedir?

YEPKİM® kısaltması, Yetkinlik bazlı Eğitim, Performans, Kariyer planlama, İş geliştirme ve Mülakat sistemi kelimelerinin ilk harflerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. İşletmelerin insan kaynakları ile ilgili süreçlerinin yetkinliklere dayalı olarak oluşturulduğu bir yönetim sistemidir. Bu sistem Şemsettin Akçay tarafından geliştirilmiştir.

Yepkim ile, işletmelerin koruması ve geliştirmesi gereken üçüncü önemli kaynağı olan insan sermayesinin etkin bir biçimde yönetilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Yepkime Neden ihtiyaç var?

İşletmenizin başarısı ve rekabet gücü çalışanlarınızın yetkinlikleri ve bilgi birikimleri ile doğru orantılıdır. Günümüzde hemen hemen her işletmenin yakından yaşadığı uluslararası rekabet ile başa çıkmanın en iyi yolu yepkim sistemidir.

Her çalışanın kendi başarı oranını ve gösterdiği performansı objektif bir değerlendirme ile öğrenmeye hakkı vardır. Şirketler ancak başarılı, yetkin ve kendini sürekli geliştiren çalışanlar ile kendi alanlarında yükselebilirler.

İş Geliştirme

Her işletme bir iş fikri üzerine kurulur. Zaman içerisinde müşteri talepleri ve ihtiyaçlarla gelişir. Bu gelişimi sağlayanlar işletmedeki insanlardır.

İşi geliştirmek için gereken tüm fikirler işletmede çalışan kişiler tarafından ortaya konur. Dışarıdan verilen fikirler ancak çalışanlar tarafından sahiplenirse hayata geçer. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve ön görmek ancak bu konuda yetiştirdiğiniz personel sayesinde olur. Bir çok sektörde yetişmiş personeli işe alarak sorunlar çözülmeye çalışılır. Elde ettikleri sonuçlara baktığınızda başarı sınırlı kalır. Kurum kültürünüze uyum sağlamadılarsa onları kısa sürede kaybedersiniz.

Yetkinlik

İşletmenin gelişimi çalışanların yetkinlik ve kabiliyetlerinin gelişmesi ile mümkündür. Çalışanların yetkinlikleri geliştikçe şirkette gelişir.

İşletmede çalışan insanları geliştirmek, işi ve işletmeyi geliştirmek demektir. Bir şirketin ortaya çıkardığı ürünü, fabrikayı tümü ile hatta daha iyisini yaparak kolayca kopyalayabilirsiniz. İşletmede çalışan kişileri, bilgilerini, kabiliyetlerini ve performanslarını ise ancak taklit edebilirsiniz. Eğer tarım sektörüne ilginiz varsa kuru soğanın pazarda satılabilir hale gelmesi için (türüne göre değişir) 90 gün ile 240 gün arasında bir süreye ihtiyaç vardır. Bir veya iki günlük eğitime gönderdiğiniz çalışanlarınızdan mucize bekleyemezsiniz. Bir de eğitimde yeni öğrendikleri bilgileri uygulamak için gerekli sistemleri oluşturmuyorsanız, zamanızı ve paranızı boşa harcıyorsunuz demektir. Yetkinlikler bir gecede gelişmez. Bu konuda emek harcamanız gerekir.

Eğitim

Yetkinliklerin gelişmesi için eğitim iyi bir araçtır. Tabi doğru şekilde planlanır ve uygulanırsa. Bunun için iyi tasarlanmış bir eğitim sistemine ihtiyaç var.

Eğitim belirli bir çalışma alanında yaşanan sorunların çözümünde ilk akla gelen yaklaşımdır. Çoğu zaman çalışma süreçlerini değiştirmiyorsanız, istenen sonuca ulşmanıza yardımı olamaz. Hangi konuda? Ne düzeyde? bir eğitim almanız gerektiğini belirlemek için somut değerlere ihtiyacınız var. Aksi takdirde kaynaklarınız boşa harcarsınız.

Eğitim ihtiyaçları doğru bir teknikle analiz edilmesi gerekir. İhtiyaçlarınıza özel tasarlanmayan eğitimler zaman kaybı demektir.

Performans

Ölçmediğiniz bir alanı geliştirmek mümkün değildir. Eğitim ve iş sonuçlarını doğru yapılandırılmış bir sistem içerisinde ölçmeniz ve çıktılarına uygun gelişim planı hazırlamanız gerekir.

Yaptığınız işi ve sonuçlarını ölçmek bir kültürdür. Sadece bilanço, gelir tablosu gibi mali verilere bakarak ilerleyemezsiniz. Bir çok işletmede bunlara bakılarak kararlar alınır. Bu dikiz aynasına bakarak araba kullanmak demektir. Geriye bakarak ileriye gidemezsiniz. Artık yeni yaklaşımlara ihtiyaç var.

Kariyer

İşletmeler stratejik planlarla, çalışanlar kariyer haritaları ile geleceğe hazırlanır. Plan olmadan bir yere gitmeniz tesadüflere bağlıdır. Tesadüfler her zaman risklidir.

Her işletme kurulduğu noktada kalmak istemez. Tıpkı insanlar gibi. Şirketler, stratejik planlarında bir çok süslü hedefler yazar. Bunları gerçekleştirmesi beklenen insanlara baktığınızda onlar için yapılması planlanan hedeflere çok az rastlarsınız. Kişilerin kariyerini planlamadan işletmeyi planlayamazsınız. İşletmeler insanlardan oluşan yapılardır.

Mülakat

Oluşturduğunuz iş tanımlarına uygun kişileri işe almak önemlidir. Bunu doğru bir sistem içerisinde yaparsanız, bir anda hayatınız kolaylaşır. Bu sayede iş gücü kaybınız azalır.

İş ilanlarında neden .. yıl sektöründe çalışmış, .. okul mezunu yazdığını biliyor musunuz? Başka türlüsünü yazmayı bilmedikleri için. Personel kaybını azaltmanın yolu doğru insanları işe almaktan geçer. Seçiminiz doğru değilse, sonuç başarısızlık olacaktır. Yetkinliklere dayalı bir sisteminiz varsa mülakatta bunları ararsınız, kişinin bitirdiği okul veya çalışma süresi artık önemli değildir.

Yepkim® sistemini hangi alanlarda kullanabilirim?

İşletmelerde üst düzey yönetimin ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan bu sistemi;

Eğitim İhtiyacı

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlemede: Doğru kişileri, doğru zamanda, doğru konularda eğitebilirsiniz. Bu sayede eğitim bütçenizi verimli kullanabilirsiniz.

Eğitim Tasarımı

Şirket akademileri ve kurum içi eğitim tasarımında: Eğitim içeriklerinizi ve süresini daha ilk başından etkin bir şekilde planlayabilirsiniz. Eğitimleriniz kişilerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlandığı için eğitim sonuçlarınızda gelişme sağlarsınız.

Kapasite

Kurumsal ve bireysel kapasite kullanım raporlarında: Yepkim sisteminde oluşturulacak raporlar ile kurumsal ve bireysel kapasitenin, ne kadarını kullandığınızı görebilirsiniz.

Ünvan Değişikliği

Ünvan değişikliği veya görevde yükselme: Çalışanlarınızın ünvanını değiştirmeden veya bir üst pozisyona yükseltmeden önce, o görevin gerektirdiği yetkinliklerle mevcut durumunu karşılaştırabilirsiniz. Bu sayede o kişi için, değişiklik yapmadan önce gerekli yetkinliklerin gelişim planını ve alması gereken eğitimleri hazırlayabilirsiniz. Bu yaklaşım modeli özellikle yönetim pozisyonlarına yükselecek olan kişilerin başarı oranını ilk günden arttırmaktadır.

Yedekleme

İşletme için hayati öneme sahip anahtar pozisyonların yedeklenmesinde: Her işletmede bazı pozisyonlar işin doğası gereği anahtar (kilit) pozisyondur. Bu pozisyonda çalışan kişinin işten ayrılması durumunda o iş süreçlerinde büyük problem yaşanır. Bu tür pozisyonların belirlenmesinde ve yedeklenmesinde yepkim sistemi size destek olur.

Ücret ve Sosyal Haklar

Ücret ve sosyal hakların yönetiminde: İsterseniz ücret ve sosyal hakların seviyelerinin belirlenmesinde ve yönetiminde yepkim sonuçlarını kullanabilirsiniz.

Katma Değer

Yapılan eğitimlerin yarattığı katma değerin ölçülmesinde: Eğitim harcamalarınızın işletmenize yarattığı değeri objektif olarak ölçebilirsiniz. Bu sayede üst yönetimin ihtiyaç duyduğu raporları oluşturabilirsiniz.

Performans Değerlendirme

Çalışanların performanslarının değerlendirmesinde: Her çalışanın kendi başarı oranını bilmek hakkıdır. Yapılacak düzenli geri bildirimler ile çalışanlarınızın kişisel gelişimini, pozisyon tanımlarında belirtilen yetkinlik seviyelerine gelmelerini kolayca sağlayabilirsiniz. Yepkim sistemi ile performans değerlendirme aralığını siz belirleyebilirsiniz.

Bu süre aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olabilir. Yaşadığımız deneyimler en iyi sonuçların üç aylık değerlendirme dönemlerinde ortaya çıktığını göstermiştir.

Personel Devri

İş gücü devir oranını düşürmek için, doğru bir mülakat sisteminin kurulmasında ve mülakat soru bankalarının oluşturulmasında: Doğru işe, doğru insanı, doğru zamanda almak önemlidir. Her işletme belirli bir oranda personel kaybı yaşamaktadır. Sektörlere göre değişmekle birlikte bu oran % 3 ile % 218 arasındadır.

Yaptığımız araştırmalar bize personel kaybının en temel nedenlerinden birinin mülakat süreci olduğunu göstermiştir. Yepkim sistemi ile işe alacağınız her çalışanın o pozisyon için gerekli olan yetkinliklere hangi düzeyde sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bu sayede mülakat sürecindeki etkinliğinizi arttırabilirsiniz. Örneğin; kişinin işe alınabilmesi için kırmızı grupta yer alan yetkinliklere sahip olması gerekir.

Kariyer

Bireysel kariyer planlama: Yepkim sistemi ile çalışanlar mevcut durumları ile gelmek istedikleri pozisyonlar arasındaki yetkinlik farklarını görebilirler. Bu yaklaşım hem üst yönetimin hem de çalışanların kendi kariyer planlarını hazırlamalarını ve yönetmelerini desteklemektedir.

Değerlendirme Düzeyi

90˚, 180˚veya 360˚ kurum içi performans değerlendirme çalışmalarında: Yepkim ile hangi düzeyde performans değerlendirmesi yapacağınızı siz belirlersiniz. Yepkim sistemini sadece yöneticilerin astlarını değerlendirmesi şekinde kullanabilirsiniz.

Veya uluslararası şirketlerin başarı ile kullandığı 360˚ değerlendirme olarakta kullanabilirsiniz.

Bireysel Gelişim

Bireysel gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanmasında: Performans değerlendirme sonuçlarınızı her çalışanınız ile bire bir yapacağınız bireysel gelişim planlarına dönüştürebilirsiniz. Bu sayede hem siz hem de çalışanlar gelişim sürecini planlı bir şekilde takip edebilirler.

İş Geliştirme

İş Geliştirmede: Yepkim sisteminizi, işletme yönetiminizde uyguladığınız KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) ile bir arada değerlendirebilirsiniz. Bu yaklaşım size, süreçlerinizde yaşanan sorunların iyileştirilmesi için ihtiyacınız olan yetkinliklerin belirlenmesinde destek sağlar.

Yetkinlik Yönetimi

Kurumsal yetkinlik yönetiminde: Tıpkı finansal kaynaklarınızın yönetiminde olduğu gibi yetkinlerinizin de yönetilmeye ihtiyacı vardır.

Yepkim sistemi ile vizyonunuz, stratejik amaç ve hedefleriniz doğrultusunda kurumsal yetkiniklerinizi ne yönde geliştireceğinizi belirleyebilirsiniz.

Yeni Yetkinlikler

İşletmenin yeni ürün ve hizmet geliştirmesi için, çalışanların hangi alanlarda yeni kabiliyetler kazanması gerektiğinin belirlenmesinde: Günümüzde işletmeler büyümelerine paralel olarak müşterilerine yeni hizmet ve ürünler sunmaktadırlar.

Yepkim sistemi ile bu yeni hizmet ve ürünlerin devreye alınması için gerekli kabiliyetlere sahip olup olmadığınızı kolayca görebilirsiniz.

Yepkim® insan kaynakları yönetimini ne zaman uygulamam gerekir?

Yepkim® sistemini şirketin ilk kuruluş döneminde yapmak doğrudur. Eğer kurulmuş bir işletmeniz var ise sizin için doğru zaman şimdidir.

Yepkim® yaklaşımı işletmeme ne yarar sağlar?

Yepkim® işletmenizin sağlıklı büyümesine ve gelişimine destek sağlar. Çalışanlar arasındaki iletişimin güçlenmesine ve ortak bir şirket kültürün oluşmasına neden olur. Daha adil, daha doğru ve daha objektif bir insan kaynakları sisteminiz olur.

Kaynak : http://www.bersin.com Talent Management Factbook 2009

Yepkim® sistemi için özel bir yazılım kullanmam gerekir mi?

Bu tür sistemleri kurmanın ve sürdürebilmenin iki temel sorunu mevcuttur.

 • Birincisi bu sistemi kurmak için gerekli olan bilgi birkimi,
 • İkincisi bu kadar yoğun bilginin nerede ve nasıl bir araya getirileceği sorunudur.

Birinci sorun için çözüm önerisi bu danışmanlık hizmeti ile size sunulmaktadır. İkinci sorun için ise, yepkim sistemi bilgilerinizi mevcut insan kaynakları yazılımınız içerisinde (uygun ise) oluşturabilirsiniz. Veya aktifeğitim olarak bu sisteme özel hazırlamış olduğumuz yazılımı tercih edebilirsiniz.

Yepkim® insan kaynakları sistemini oluşturmak ne kadar süre alır?

İşletmenin büyüklüğü, bulunduğu sektör ve proje içerisinde yer alan ekip üyelerinin bu çalışmaya ayırdığı zamana bağlı olarak çalışma süresi değişiklik göstermektedir. Genelde tüm sistemin tamamlanması ve ilk uygulama sonuçlarının alınmasında 8 ile 10 aylık bir süre yeterli olmaktadır. Bu sürenin azalması veya çoğalması, işletme yönetiminin bu sürece verdiği önem derecesine ve ayrılan zamana göre değişmektedir.


Bilgi Talep Formu