Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Eğitim Semineri

Her çalışan personelin, nasıl çalıştığını bilmeye hakkı vardır.

Başarı

Hiç kimse başarısız olmak veya kötü bir performans ortaya koymak için işe gitmez.

Başarısız personel yoktur, kişileri başarısızlığa götüren sistemler vardır. En iyi nitelikteki elemanı en kötü sistem içine koyun, her zaman sistem kazanır.


Sorun / Fırsat

Hiç kimse başarısız olmak veya kötü bir performans ortaya koymak için işe gitmez. Başarısız personel yoktur, kişileri başarısızlığa götüren sistemler vardır. En iyi nitelikteki elemanı en kötü sistem içine koyun, her zaman sistem kazanır.

İşe alım başta olmak üzere bir çok insan kaynakları süreçlerinde “yetkinlik” kavramı, son yıllarda üzerinde çok fazla konuşulan konulardan birisidir. Daha önce iş analizlerinin sonuçlarına dayandırdığımız işe alım, performans, ücret, eğitim gibi bir çok sistem artık bu “yeni” alan üzerinde geliştirilmektedir.

Performans yönetiminde atılan her doğru adım çalışanların tatmini ve buna bağlı olarak da şirketin karlılığını arttırmaya yönelik önemli bir katkıdır. Yetkinlik bazlı performans değerlendirmeye dayanan yaklaşım, rekabet ortamında çalışanlarımızın verimliliğinin ortaya çıkarılmasında en etkili yöntemlerden birisidir.

Çalışanlarının gösterdiği performansı tarafsız, doğru ve düzenli olarak değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını çalışanları ile paylaşmak yöneticiliğin en temel fonksiyonlarından biridir. Başarılı ve kurumsal şirketleri diğer şirketlerden ayıran en önemli farklardan biri ise; bu şirketlerin çalışanlarının performansını sadece değerlendirmekle kalmayıp, hedefler doğrultusunda yönlendirmeleri ve yönetmeleridir.


Hangi konularda gelişim sağlanmalı?

 • Yetkinlik nedir ? Nasıl Tanımlanır ?
 • Kalite sistemleri ve yetkinlik tanımları
 • İş, görev analizleri, görev tanımları ve yetkinlik ilişkisi
 • Temel yetkinliklerin tanımlanması
 • Teknik yetkinliklerin tanımlanması
 • Sosyal yetkinliklerin tanımlanması
 • Performans Yönetimi Nedir?
 • Performansı Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler
 • İdeal Bir Performans Değerlendirme Sisteminin Özellikleri
 • Bireylerin, Takımların Performanslarını Temel Alan Yöntemler ve farkları
 • Hedeflere Göre Performans Değerlendirme
 • Değerlendirme Türleri ve Teknikleri
 • Yetkinliklere Dayalı 360 Derece Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Performans Değerlendirme Formu ve Süreç Tasarımı
 • Bireysel Gelişim Formu ve Süreç Tasarımı
 • İnsan Kaynakları Bölümünün, Yönetici ve Çalışanların Hazırlanması
 • Kariyer Planlaması ve Performans Değerlendirme
 • Eğitim Planlaması ve Performans Değerlendirme
 • Değerlendirme ve Raporlarda Dikkat Edilecek Noktalar
 • Performans Değerlendirme Görüşme Uygulamaları
 • Performansın Ödüllendirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Örnek Bir Performans Yönetim Sisteminin Tasarlanması
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Çözüm

Yöneticiler olarak bizim görevimiz; kurumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda yetkinlik tanımlarını ve performans değerlendirme sistemleri oluşturmak ve geliştirmektir.

Bu eğitim seminerinde, yetkinlik tanımlarının oluşturulmasını, performans değerlendirme sistemlerinin örneklerle açıklanması, iş kolunuza en uygun yapının tartışılması, uygulamada karşılaşılan sorunların tanımlanması, değerlendirenlerin ve personelin süreç içindeki rol ve sorumluluklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Çalışanların kendi kişisel performanslarını, yöneticileri ile birlikte hem bireysel hem de takım olarak doğru ve tarafsız olarak değerlendirmelerine ve yönetmelerine yönelik hazırlanmış uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.


Bu eğitim seminerine katılmak size ne kazandırır?

 • Yetkinlik tanımlarının nasıl yapılacağını öğrenirsiniz
 • Kalite sistemleri ile yetkinlik arasındaki ilişkileri doğru şekilde tanımlayabilirsiniz
 • İş, görev analizlerinin nasıl yapılması gerektiğini görürsünüz
 • Temel, Teknik ve Sosyal yetkinlik tanımı farklarını öğrenir ve hazırlayabilirsiniz
 • Performans değerlendirme sürecinizi oluşturabilirsiniz
 • Birey ve takım performanslarını nasıl birleştirebileceğinizi öğrenirsiniz
 • Hedeflere göre perfomans sistemini oluşturabilirsiniz
 • 360 Derece performans sistemini hedeflerle birleştirmeyi görürsünüz
 • Performans değerlendirme formlarını hazırlayabilir ve süreç akışını yazabilirsiniz
 • Bölüm yeöneticilerinizi ve çalışanlarınızı nasıl bilgilendireceğinizi öğrenirsiniz
 • Bireysel gelişim formları tasarlayabilirsiniz
 • Eğitim planlarınız ile performans değerlendirme sonuçlarınızı entegre edebilirsiniz
 • Kariyer haritalarınızı daha kolay hazırlayabilirsiniz
 • Görüşme süreçlerini hazırlayabilirsiniz
 • Ödüllendirme sisteminin hazırlanmasını öğrenirsiniz
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları ve kullanılan alanlar hakkında bilgi sahibi olursunuz

Kimler katılmalı?

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme eğitim seminerine katılmasını önerdiğimiz pozisyonlar

 • Satış yöneticileri
 • İmalat müdürleri
 • Kaizen ekip liderleri
 • Yönetici adayları
 • Perakende ve mağaza yöneticileri
 • Sağlık kurumlarındaki sorumlu yöneticler
 • Departman yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Genel Müdürler
 • Ekip Liderleri

Kullanılan eğitim teknikleri neler?

 • Uygulama Atölyeleri
 • Buzkırıcılar, Eğitim Aktiviteleri ve Benzetimler
 • Örnek Vakalar ve Ortak Akıl Çalışmaları
 • Yetkinlik Gelişim ve Değerlendirme Testleri
 • Aktifeğitim Teknikleri

Belgelendirme

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme eğitim semnieri sonunda alacağınız döküman, belge ve hizmetler

 • Aktifeğitim Akademisi Yetkinlik Gelişim Belgesi
 • Eğitim Notları
 • Ücretsiz 2 aylık e-koçluk desteği

İptal ve Değişiklik

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme eğitim seminerine herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka seminerde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda seminer bedeli fatura edilir. Seminer gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Aktifeğitim'in seminer yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.


% 100 Memnuniyet Garantisi nedir?

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme eğitim seminerinde öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.

Eğitim Yöneticisi

ޞemsettin Akçay
ޞemsettin Akçay

Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi

 


Eğitim Bilgileri

Eğitim Tarihleri - ( 2 Gün )
24-25 Kasım 2017
Eğitim Yeri
Ankara

Ağırlama
Seminer süresince çay-kahve ikramı ve öğle yemeği
Eğitim Bedeli
Genel Katılıma Açık Seminerlerde Kişi Başı Eğitim Bedeli
650.-TL+KDV

Bu eğitimde geliştireceğiniz yetkinlikler

 • Yazılı İletişim Yetkinliği
 • Değerlendirme Sistematiği Yetkinliği
 • Sözlü İletişim Yetkinliği
 • Veri Analizi Yetkinliği
 • Planlı Çalışma Yetkinliği
 • İş Analizi Yetkinliği
 • Hedef Belirleme Yetkinliği
 • Stratejik Planlama Yetkinliği
 • Kariyer Planlama Yetkinliği
 • Yetkinlik Tanımları Oluşturma Yetkinliği
 • Süreç Tasarım Yetkinliği
 • Form Tasarım Yetkinliği
 • Planlama ve Organizasyon Yetkinliği
 • Eğitim Planlama Yetkinliği
 • Görüşme Tasarımı Yetkinliği
 • Ödüllendirme ve Motivasyon Yetkinliği
 • Değerlendirme Merkezi Yetkinliği

Bu eğitimi destekleyen diğer seminerler


Bilgi Talep Formu

ޞirketinize özel teklifi almak, farklı bir tarihte katılmak veya ön kayıt yaptırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz